Metsänomistajista joka neljäs on nainen, mutta MTK:n metsäpäättäjistä vain joka kymmenes

Keskusliiton puheenjohtajistoissa on vain yksi nainen.
MTK:n valtuuskunnan kevätkokous huhtikuussa 2022. Valtuuskunnassa on 23 naisjäsentä.