Kemijärven sellumies eroaa valtuustosta – tehdashanke työllistää täysipäiväisesti

Heikki Nivala haluaa keskittyä täysipäiväisesti biojalostamohankkeen edistämiseen.
Kemijärven biojalostamohanketta vetävä Heikki Nivala eroaa kaupungin luottamustehtävistä.