Voisiko rahkasammalta kasvattaa ennallistetuilla soilla? – korjuusta parjattu Biolan rahoittaa gradututkimusta

“Suomessa on noin viisi miljoonaa hehtaaria ojitettuja soita, joten mahdollisuuksia rahkasammalten kasvatukseen nyt tarkastellulla tavalla riittää", arvioi kasviekologian dosentti Teemu Tahvanainen.
Biolanin mukaan rahkasammalen kasvuominaisuudet ovat turpeeseen verrattuna erinomaiset, eikä sitä tarvita multaseoksiin yhtä paljon kuin turvetta.