Hurja kasvu: Biometaanin ja biokaasun kokonaistuotanto voi tänä vuonna olla jo yli terawattitunnin

Sekä biokaasun että biometaanin tuotanto kasvoi vuonna 2021 edellisestä vuodesta.
Biokaasun tuotannon odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.