"Mökkiläiset turvaavat palveluiden säilyvyyttä maaseutukunnissa ja luovat työllisyyttä"

Loma-asukkaiden ennustetaan käyttävän tulevaisuudessa yhä enemmän paikallisia palveluita.
Tilaajalle