Arkkitehtiliiton puheenjohtajalla on mielessä keino, jolla pienten kuntien elinvoimaa voitaisiin parantaa

Usein rakennuksia puretaan siksi, että rakennuksen omistaja niin haluaa. Sen sijaan kysymys siitä, mikä ratkaisu olisi paras rakennuksen sijaintipaikkakunnan ja yhteisön kannalta, unohtuu.
Kuntalaisten kannalta tärkeää voi olla vaikka se, missä tietyt palvelut sijaitsevat.