Ympäristö

EU-komissio lupaa huomioida metsien talouskäytön Green Dealissa – "Metsillä on suuri merkitys taloudelle, yhteiskunnalle ja ilmastolle"

Komissio valmistelee suojelutavoitetta metsille. Parlamentin mielestä kolmannes unionin pinta-alasta tulisi suojella 2030 mennessä.
Sanne Katainen
Komissio pureutuu metsien monimuotoisuuteen tulevassa strategiassaan.

Euroopan komission ympäristölainsäädäntövalmisteluissa metsiä tarkastellaan monien tavoitteiden kautta, komission asiantuntija kertoo.

Euroopan komissio julkaisee kuukauden päästä monimuotoisuusstrategian, jolla se puuttuu luonnon monimuotoisuuden heikentymiseen. Esitys julkaistaan osana EU:n vihreää sopimusta (Green Deal), ja se ottaa kantaa myös metsiin.

Komissio kertoo tarkastelevansa biodiversiteettistrategiassa metsiä neljästä näkökulmasta. Metsiä tulee suojella ja ennallistaa mutta myös istuttaa sekä seurata niiden kehitystä.

”Työmme pohjautuu siihen, että metsät ovat monitavoitteisia. Metsillä on suuri merkitys taloudelle, yhteiskunnalle ja ilmastolle”, komission asiantuntija Marco Onida painottaa MTK:n järjestämässä sidosryhmätilaisuudessa.

MT:n lähteiden mukaan komission suunnitelmana on asettaa suojelutavoite unionin maa- ja vesialueille, valmistella laillisesti sitova ennallistamisohjelma ja kirjata tarkat määritelmät vanhoille metsille ja niiden suojelulle.

Onida ei ota vielä lainsäädännön yksityiskohtiin kantaa, mutta hänen mukaansa "EU tarvitsee sekä määrällisen että laadullisen parannuksen metsille.”

Maa- ja metsätalouden monimuotoisuuden tila ei ole komission asiantuntijan mukaan tyydyttävä, vaikkakin parannusta on tapahtunut viime vuosina. Vapaaehtoisten ympäristötoimien lisäksi tarvitaan riittävästi kannustimia, joilla erityisesti ikimetsiä ja vanhoja metsiä voidaan suojella entistä paremmin, Onida sanoo.

”Lajien ja ekosysteemien kehitys Euroopassa on huolestuttavalla tasolla ja tarvitsemme tähän kokonaisvaltaisen muutoksen. Selvitystemme mukaan rahaa suojeluun löytyy, mutta sitä ei ole käytetty."

Metsillä on paljon annettavaa Green Dealin toteuttamiseen, Euroopan sellu- ja paperiteollisuuden järjestön (Cepi) pääsihteeri Jori Ringman muistuttaa puheenvuorossaan.

Puulla korvataan fossiilisia raaka-aineita, ja kiitos kestävän metsänhoidon, metsät kasvavat Euroopassa enemmän kuin koskaan aiemmin.

"Metsät ovat monimutkainen käsite, minkä takia sitä pitää katsoa holistisesta näkökulmasta. Meillä ei ole koskaan ollut metsiä niin paljon kuin nyt", Ringman sanoo.

Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaan EU:n pinta-alasta kolmannes pitäisi pyhittää suojelulle 2030 mennessä.

EU-parlamentin meppi Elsi Katainen (kesk.) painottaa, että päätöksiä ei tule tehdä EU:ssa hätiköidysti.

”Päätökset pitää tehdä yhdessä muiden politiikkasektoreiden kanssa."

MTK:n sidosryhmille esittelemä monimuotoisuusohjelma peräänkuuluttaa konkreettisista toimia, jotka hyödyttävät maa- ja metsätalouden monimuotoisuutta. Ohjelma tarjoaa työkaluja päätöksentekoon myös EU-tasolla, MTK: n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kertoo.

"Tehokkaiden ja parhaiden käytäntöjen edistäminen sekä toiminnan kehittäminen ovat välttämättömiä. Maa- ja metsätaloudella on suuri vastuu tässä."

MTK:n mukaan monimuotoisuutta edistetään kohdennetulla luonnonhoidolla sekä vapaaehtoisella luonnonsuojelulla. Vakaa toimintaympäristö, taloudelliset kannustimet ja luotettava tieto ovat avainasemassa, Pietola summaa.

Lue myös:

EU-parlamentti haluaa kiristää unionin suojelutavoitetta – Kolmasosa suojeltava 2030 mennessä, päätöslauselma sanoo

Komissio aikoo puuttua torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöön – Myös metsille väläytellään ennallistamistavoitteita EU:n uudessa "vihreässä sopimuksessa"

Sarvamaa haluaa muuttaa EU-komission metsänäkemyksiä – "Jos keskustelua ei käännetä, metsistä saatava hyöty tukahdutetaan"

MTK julkistaa luonnon monimuotoisuutta koskevan ohjelman – sisältö kertoo, mitä biodiversiteetin hyväksi voidaan tehdä

Juha Hakkarainen: EU:n "vihreästä sopimuksesta" puuttuu kokonaan biotalous

Lue lisää

On epäisänmaallista ajaa metsävaltaa EU:lle

EU vienyt jo vallan metsissämme

EU:n suhde kansalaisten metsiin on kuin suoraan Ultra Bran kappaleesta – ”Sinä et heitä kiinnosta; seisot heidän edessään vailla nimeä”

Suojelu vie työpaikkoja