Ympäristö

Atria ja Metsä Group eivät ilmoita kaikkia päästöjään toisin kuin Valio, HKScan, UPM ja Stora Enso – yhtiöistä kaikilla on kunnianhimoisia ilmastolupauksia, kuten "maidontuotannon päästöjä vähennettävä 50 prosenttia"

Metsä Group pyrkii nollaamaan tuotteidensa valmistuksen päästöt vuoteen 2030 mennessä.
Kuvat: Jaana Kankaanpää, Johannes Tervo / Kuvitus: Juho Leskinen

Maaseudun Tulevaisuus kävi läpi suomalaisten elintarvikealan yritysten ja metsäfirmojen päästöraportteja ja ilmastotavoitteita. Kävi ilmi, että esimerkiksi Metsä Group ei raportoi koko arvoketjustaan aiheutuvia scope 3 -päästöjä ja Atrialla laskenta on vasta työn alla.

Ilman arvoketjun päästöjä raportointi ei ole akateemikko Markku Kulmalan mukaan riittävää.

"Kaikki scopet pitää olla mukana. Elinkaaritarkastelu vaatii kehitystyötä."

Näin yritykset kertovat tavoitteistaan, jotka vaikuttavat kunnianhimoisilta.

Valio

Valion tavoitteena on olla hiilineutraali maitoketju vuoteen 2035 mennessä.

2030 mennessä yhtiö pyrkii saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästövähennystavoitteet (SBT). Maidontuotannon päästöjä on vähennettävä 50 prosenttia, tehtaiden käyttämän energian päästöjä 47 prosenttia ja maitokuljetusten 28 prosenttia vuodesta 2019.

Keinoja karsia päästöjä maatiloilla ovat hiiliviljely kivennäismailla, turvepeltojen päästöjen vähentäminen, lannan hyödyntäminen energiaksi ja biokaasuksi, hyvinvoivat ja tuottavat eläimet sekä resurssitehokkuus.

 

Atria

Atrialla on meneillään esiselvitys Science Based Targets (SBT) -vaatimusten arvioimiseksi, jolloin koko arvoketjun päästöt lasketaan. Yhtiö pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteeseen päästään energia- ja resurssitehokkuudella alkutuotannosta alkaen, teknologisella kehityksellä sekä pienentämällä hävikkiä.

HKScan

Lihatalon tavoitteena on hiilineutraalius koko arvoketjussa vuoteen 2040 mennessä. Se vaatii erityisesti alkutuotannon päästöjen leikkaamista.

Rehujen ilmastotaakkaa on pienennettävä edistyneillä viljelytavoilla ja yhteistyöllä rehutoimijoiden kanssa. Peltoviljelyssä on lisättävä hiilensidontaa ja tehostettava maankäyttöä. Hiilensidontaa tutkitaan pilottitiloilla. Lantaa on kierrätettävä kasviravinteiksi ja energiaksi.

Stora Enso

Stora Enso asetti metsäyhtiöistä ensimmäisenä tieteelliset päästövähennystavoitteet (SBT).

Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tuotettua sellu-, paperi- ja kartonkitonnia kohti 31 prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta päivitetään Pariisin ilmastosopimuksen vaatimusten mukaiseksi.

Tärkeimpiä päästövähennyskeinoja ovat energiatehokkuus ja uusiutuva energia.

Yhtiö painottaa, että sen toiminnan ilmastovaikutus on positiivinen eli ilmastonmuutosta hillitsevä, sillä metsät ja puurakennukset sitovat hiiltä. Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (Swedish University of Agricultural Sciences, SLU) laski viime vuonna, että Stora Enson toiminta poistaa ilmakehästä vuosittain 11,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

UPM

Yhtiön tavoitteena on vähentää suoria päästöjään (scope 1 ja 2) 65 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2030 ja epäsuoria eli hankintaketjun (scope 3) päästöjä 30 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2030.

Päästövähennykset saavutetaan vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä, parantamalla energiatehokkuutta, kestävällä metsänhoidolla ja innovaatioilla sekä valitsemalla yhteistyökumppanit tarkemmin.

Yhtiön omien ja vuokraamien metsien vuosittainen hiilinielu on 6,1 miljoonaa tonnia viiden vuoden keskiarvolla. UPM aikoo todentaa tieteellisesti kaikkien tuotteidensa ilmastovaikutukset.

Metsä Group

Tavoitteena on nollata tehtaiden ja tuotteiden valmistuksen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin Metsä Groupin tehtaat eivät käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita ja raaka-aineet sekä pakkaukset ovat fossiilittomia.

Metsä Groupin mukaan sen emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan jäsenten metsät kasvavat enemmän kuin niitä hyödynnetään eli ne toimivat hiilinieluna. Lisäksi yhtiön pitkään hiiltä sitovat tuotteet eli kertopuu, vaneri ja sahatavara sitovat enemmän hiiltä kuin mitä tuotannosta ja logistiikasta aiheutuu päästöjä.

Metsä Group investoi fossiilivapaisiin tuotantoratkaisuihin, parantaa energiatehokkuutta ja käyttää uusiutuvia polttoaineita.

Lue lisää:

Voiko yritysten ilmoittamiin päästötietoihin luottaa? Suomessa kehitetään tarkistusjärjestelmää ilmastoraportoinnille ja -lupauksille

Lue lisää

EU yrittää suurta ilmastoharppausta

Suomen ilmastopäästöt vähenivät poikkeusvuonna – maatalouden päästöt ja kotitalouksien kulutus eivät ole vähentyneet: "Mitä enemmän ihmisillä on rahaa, sitä enemmän he kuluttavat"

Voiko yritysten ilmoittamiin päästötietoihin luottaa? Suomessa kehitetään tarkistusjärjestelmää ilmastoraportoinnille ja -lupauksille

”Mitä pitää tapahtua, jotta ihmiset tajuavat asioiden kiireellisyyden?” – ympäristöliike pyrkii saamaan kaikki mukaan planeetan pelastamiseen, tutkija näkee ratkaisuna maalle muuttamisen