Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Ympäristö

Kuluttajaa voidaan pian "tuuppia" kohti ilmastoystävällisiä ruoka-, metsänhoito-, ja liikkumisvalintoja – saastuttavampia vaihtoehtoja ei kiellettäisi

Tutkijat painottavat, että kulutusvalintojen tuuppaaminen edellyttää eettistä arviointia niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa.
Jaana Kankaanpää
Ilmastotuuppaukset soveltuvat tutkijoiden mukaan esimerkiksi liikenteeseen, maankäyttöön, energiaan ja ruokaan liittyvien valintojen ohjaamiseen.

Moni kuluttaja haluaisi hioa kulutustottumuksiaan ilmastoystävällisemmiksi, mutta muutosten tekemistä pidetään osin hankalana.

Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa voidaan käyttää apuna niin sanottuja tuuppauskeinoja, joilla ohjattaisiin kansalaisten valintoja ilmastoystävällisemmiksi muun muassa liikenteessä, ruokailussa ja metsänhoidossa.

Ilmastotuuppauksia tutkivan Climate-Nudge -hankkeen tutkijat kuitenkin painottavat, että tuuppaukset vaativat eettistä arviointia sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

Turun yliopiston erikoistutkija Polaris Koi kertoo, että tarkoitus on ohjata yksilöitä tekemään heidän etunsa mukaisia, yleishyödyllisiä valintoja poistamatta tai kieltämättä kuitenkaan muita vaihtoehtoja.

"Toivotuista valinnoista voidaan tehdä esimerkiksi näkyvämpiä, helpompia tai houkuttelevampia. Tuuppauksia eivät ole keinot, joihin liittyy kieltoja tai verotuksen kaltaisia kannustimia", tiedotteessa kerrotaan.

Ilmastotuuppaukset soveltuvat esimerkiksi liikenteeseen, maankäyttöön, energiaan ja ruokaan liittyvien valintojen ohjaamiseen. Niitä voidaan hyödyntää muiden ilmastopolitiikan toimenpiteiden ohessa ja tukena.

Tuuppausten vaikutus päästövähennyksiin on parhaimmillaan joitakin prosenttiyksikköjä, mutta suuressa mittakaavassa pienikin teho on merkittävä. Tuuppauksilla on maailmalla saatu aikaan merkittäviä käyttäytymismuutoksia verrattain edullisesti esimerkiksi energiankulutuksessa, sairausvakuutuksen valinnassa ja lounasruokailun terveellisyydessä.

"Ilmastotuuppauksissa on kuitenkin huomioitava eettisiä näkökohtia kuten tasavertaisuus, läpinäkyvyys ja tehokkuus. Siksi tuuppaaminen edellyttää eettistä arviointia niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa", korostaa Koi.

Tutkijat ovat kirjoittaneet poliitikoille suosituksen: Eettisesti kestävillä tuuppauksilla kohti ilmastoviisasta toimintaa.

Lue lisää

Eläinfilosofi Aaltola: Kaupat ja ravintolat voisivat "tuupata" ihmisiä eläintuotteiden kulutuksesta eettisempään suuntaan

Suomalaisraportti: Ilmastonmuutoksen aiheuttama muuttoliike liittyy tulvien ja hirmumyrskyjen kaltaisiin katastrofeihin – viljelyolojen heikentyminen ei vielä vaikuta yhtä voimakkaasti

Aarre: Mesiangervon kukkia voi käyttää leivonnassa vaniljan tilalla – kukat sopivat myös juomien maustamiseen

Tilarajat ylittävä suometsien suunnittelu suojaa ympäristöä