Erä

Metsästäjäliitto: "Suomalainen eräkulttuuri ja siihen olennaisesti kuuluva koirametsästys kokivat kolauksen KHO:n susipäätöksen myötä"

Liitto pelkää koirametsästyskulttuurin katoamista.
Maija Partanen
Suomalainen eräkulttuuri ja siihen olennaisesti liittyvä koirametsästys saivat KHO:n päätöksen myötä vakavan kolauksen, toteaa Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

Korkeimman hallinto-oikeuden viime torstaina tekemän ratkaisun mukaan Suomen riistakeskuksen myöntämät kannanhoidolliset poikkeusluvat suden metsästykseen Pohjois-Savossa vuonna 2016 olivat lainvastaisia. Metsästäjäliitto pelkää päätöksen vaikuttavan Suomen koirametsästyskulttuuriin.

”Suomalainen eräkulttuuri ja siihen olennaisesti liittyvä koirametsästys saivat Pohjois-Savoa koskevan kannanhoidollisia poikkeuslupia koskevan päätöksen myötä vakavan kolauksen”, toteaa Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

Riistakeskuksen antama yhden, asutuksen läheisyyteen hakeutuneen suden tappamiseen myönnetty poikkeuslupa Varsinais-Suomessa vuonna 2018 taas oli KHO:n linjauksen mukaan lainmukainen, koska poikkeuslupa oli ihmisen turvallisuuden kannalta perusteltu.

Grenforsin mukaan Varsinais-Suomen koskeva päätös on myönteinen ja looginen, sillä muuta ratkaisua tällaisessa tilanteessa ei ole.

Metsästäjäliitto on asettanut akuuteimmaksi tavoitteekseen koiran kanssa metsästämiseen liittyvien olosuhteiden parantamisen ja suomalaisen koirametsästyskulttuurin turvaamisen.

Liiton pitkän aikavälin tavoitteena on suden siirtäminen koko luontodirektiivin tiukkaa suojelua edellyttävästä liitteestä IV lievemmän suojelun liitteeseen V Suomen poronhoitoalueen ja Baltian maiden tapaan.

Lue lisää aiheesta:

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Pohjois-Savoon vuonna 2016 myönnetyt kannanhoidolliset suden poikkeusluvat olivat lainvastaisia

Lue lisää