Erä

Ruokavirasto tarvitsee raivotautiseurantaa varten kuolleita supikoiria ja kettuja Itä- ja Kaakkois-Suomesta – näytteistä mahdollista saada palkkio

Tärkeimpiä näytteitä ovat raivotautitapausten havaitsemisen kannalta kuolleena löydetyt tai sairauden takia lopetetut eläimet.
Ari Uusitalo
Raivotautiseurannan lisäksi eläinnäytteitä käytetään myös muiden taudinaiheuttajien, kuten myyräekinokokin ja trikinellojen seurantaan. Kuvassa supikoira.

Ruokaviraston eläintautitutkimus tarvitsee pienpetonäytteitä raivotautitilanteen kartoittamiseksi.

Tärkeimpiä näytteitä raivotautitapausten havaitsemiseksi ovat kuolleena löytyneet ja sairauden takia lopetetut luonnonvaraiset ketut ja supikoirat erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomesta, tiedottaa Ruokavirasto.

Metsästettyjä rokotusvyöhykkeen pienpetoja tutkimalla taas seurataan, ovatko eläimet syöneet syöttirokotteita ja onko rokotteesta muodostunut niille vasta-aineita.

Suomi on ollut vuodesta 1991 virallisesti rabieksesta vapaa maa. Rabiestapauksia kuitenkin todetaan edelleen Venäjän puolella. Itärajan kuntien alueille luonnonvaraisille eläimille on levitetty rabiessyöttirokotteita jo noin kolmenkymmenen vuoden ajan. Rokottamisella pyritään estämään metsäraivotaudin leviäminen Suomeen.

Pienpetonäytteiden avulla seurataan paitsi raivotaudin eli rabieksen, myös muiden vakavien eläintautien sekä eläimistä ihmisiin tarttuvien zoonoosien esiintymistä Suomessa.

Ruokavirasto maksaa kettujen ja supikoirien näytteiden lähetyksen Matkahuollon kautta. Näytteen lähettäjä saa tutkimustuloksista raportin postitse.

Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla sijaitsevalta rabiessyöttirokotusalueelta lähetetyistä näytteistä on lisäksi mahdollista saada palkkio. Palkkion saamista varten pitää Ruokavirastoon lähettää täytetty palkkiolaskulomake.

Virasto saa vuosittain useita satoja pienpetoja metsästäjiltä rokotuskampanjan tehon seurantaan. Kattavan tautiseurannan varmistamiseksi kuolleista ja sairasta pienpedoista tarvitaan kuitenkin nykyistä runsaammin näytteitä.

Eläinnäytteitä käytetään myös muiden taudinaiheuttajien, kuten myyräekinokokin ja trikinellojen seurantaan.

Lue lisää

Vieraspetopyyntiä viedään vihdoin harrastetoiminnasta kohti luonnonhoitotyötä – arvokkaiden lintuvesien kunnostuksessa niitto ja ruoppaukset eivät yksin riitä

Näin hurjasti maanviljelijän maksamat hinnat ovat nousseet – "Saadaanko edes lannoitteet maksettua?", MTK:n maatalousjohtaja ihmettelee

Kyläkaupat hakeneet niille varattua tukea odotettua vähemmän – tarjolla jopa 22 500 euroa per puoti

Leipävilja laadukasta, rehuviljan hehtopainot matalia