Metsästäjäliitto: Susikannan kasvu on havaittu kentältä tulleen runsaan palautteenkin kautta – on riski, että syksyllä syntyy susikonflikteja - Erä - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Erä

Metsästäjäliitto: Susikannan kasvu on havaittu kentältä tulleen runsaan palautteenkin kautta – on riski, että syksyllä syntyy susikonflikteja

Kannan kehitys antanee pontta kannanhoidollisen metsästyksen valmistelutyöhön, arvioidaan liitossa.
Sanne Katainen
Luken arvio 30 laumasta ylittää nyt selkeästi kannanhoitosuunnitelmassa määritetyn pienimmän elinvoimaisen kannan tason, joksi on määritelty 25 laumaa tai lisääntyvää paria, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Luonnonvarakeskuksen 16. kesäkuuta julkaiseman suden kanta-arvion mukaan susilaumojen määrä on kasvanut neljänneksellä vuoden aikana.

”Luken arvio 30 laumasta ylittää nyt selkeästi kannanhoitosuunnitelmassa määritetyn pienimmän elinvoimaisen kannan tason, joksi on määritelty 25 laumaa tai lisääntyvää paria. Kannan kehitys antanee pontta kannanhoidollisen metsästyksen valmistelutyöhön”, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Maa- ja metsätalousministeriön Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu ja määrittely -hankkeessa selvitetään parhaillaan suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita.

Metsästäjäliiton mukaan akuutein asia on koiran kanssa metsästämiseen liittyvien olosuhteiden parantaminen ja suomalaisen koirametsästyskulttuurin turvaaminen.

”Susikannan kasvu on havaittu kentältä tulleen runsaan palautteenkin kautta. Valitettavasti metsästäjillä ei ole enää käytettävissä susien seurantaan Luken pannoitukseen perustuvaa paikannustietoa. On riski, että susikonflikteja syntyy syksyn 2020 aikana”, arvioi Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Vapaaehtoiset, eli pääosin metsästäjät, tuottivat kanta-arvion tueksi vajaat 6 000 havaintoa Tassuun sekä suuren määrän DNA-näytteitä. Onnistuneita DNA-analyysejä on saatu 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, ja susien tunnistaminen DNA-menetelmällä nousee yhä tärkeämmäksi tulevaisuudessa.

”Susihavaintojen kirjaaminen Tassuun selvästi kannattaa ja sillä on ollut vaikutusta kanta-arvioon. Harvaan asutuilta ja vaikeakulkuisilta alueilta tulisi ehdottomasti saada lisää Tassu-havaintoja ja DNA-näytteitä, jotta susikannan koko saadaan mahdollisimman tarkasti arvioiduksi”, Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors kannustaa metsästäjiä.

Lue lisää aiheesta:

Susilaumojen määrä kasvoi neljänneksellä viime vuoteen verrattuna – laumoja aiempaa enemmän erityisesti lännessä

Lue lisää

Eläinsuojelijoiden kysely EU:n kansalaisille: 86 prosentin mielestä jäsenmaiden pitäisi tukea viljelijöitä susivahinkojen torjunnassa

Lisääntyviä susipareja on nyt yli 25 – pienimmän elinvoimaisen kannan rajan ylitys ei tarkoita automaattisesti kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista

EU-tuomioistuin: Susi nauttii tiukkaa suojelua myös ihmisten ilmoilla

Susilaumojen määrä kasvoi neljänneksellä viime vuoteen verrattuna – laumoja aiempaa enemmän erityisesti lännessä