LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Erä

Sudet aiheuttavat koiravahinkoja yhä pääasiassa Itä-Suomessa, vaikka susikannan painopiste on siirtynyt länteen – tutustu koiravahinkokarttoihin

SusiLife-hanke julkaisi vahinkokartat, joihin on merkitty Riistavahinkorekisterin viime vuonna ilmoitetut koiravahingot. Metsästäjiä kannustetaan pienentämään susivahinkoriskiä ennakoinnilla.
SusiLife-hanke
Vahinkokartat on tehty alueille, joilla on Riistavahinkorekisterin mukaan viime vuonna tapahtunut koiravahinkoja. Kartoilta löytyvät myös metsästysvuosien 2017 ja 2018 tiedot.

Metsästyslaki sallii koirien irti päästämisen riistan perään 20.8. alkaen metsästys- ja harjoitusmielessä. Susien aiheuttamiin koiravahinkoihin ei ole keksitty täysin toimivaa suojauskeinoa, mutta riskiä vahingon syntymiseen voidaan pienentää, tiedottaa SusiLife -hanke.

Susikannan kasvu ja levittäytyminen uusille alueille aiheuttaa huolta metsästyskoirien ohjaajille, joillakin alueilla koirakoetoiminta on loppunut.

Susivahinkoja tapahtuu eniten reviirien ydinalueilla, mutta määrällisesti paljon myös reviirien reuna-alueilla suhteutettuna susien siellä viettämään aikaan. Kovaviettiset metsästyskoirat ovat monesti kiinnostuneita susista ja saattavat lähteä ajamaan niitä, todetaan hankkeen tiedotteessa.

Susien aiheuttamiin koiravahinkoihin ei ole keksitty täysin toimivaa suojauskeinoa, mutta riskiä vahingon syntymiseen voidaan pienentää koiranohjaajan ennakoivalla toiminnalla. "On kuitenkin syytä muistaa, että riski koiravahingolle on kaikkialla", linjaa SusiLife -hanke.

Hanke kokosi listan keinoista, joilla koiranohjaaja voi ennakoida ja hallita vahinkoriskiä.

Etukäteistieto susien olinpaikasta

• Vältä paikkoja, joissa on aiemmin tapahtunut vahinkoja.

• Pyri selvittämään susien sijainti metsästysalueella (muun muassa etsimällä jälkiä)

• Ole yhteydessä paikallisiin, heillä on tietoa susien liikkeistä

• Riistahavainnot.fi-sivulta näkyvät petoyhdyshenkilöiden kirjaamat susihavainnot

Metsästystapahtuman aloitus

• Tiedustele metsästettävän riistan mahdollinen olinpaikka

• Lähetä koira tehokkaasti työskentelemään halutulle riistalle ja jätä hakulenkit minimiin

• Vältä turhia hirvikontakteja karhunmetsästyksessä, päästä koira irti vain jäljille

Haukku- ja ajotyöskentelyn aikana

• Pyri pysymään työskentelyn tuntumassa

• Seuraa GPS-laitetta ja kuuntele, mitä työskentelyssä tapahtuu

• Reagoi nopeasti, jos työskentely muuttuu

• Pyri kytkemään koira ennen pimeää

• Itärajalla pyri estämään työskentelyn siirtyminen valtakunnanrajan yli

Hyväksi havaitut suojavarusteet

• Liivit

• Live-kamerat

Luonnonvarakeskus ei talvella 2020 pannoittanut susia. Viiden keväällä 2019 pannoitetun suden paikannukset näkyvät yhä Riistahavainnot.fi -sivustolla. Nämä sudet ovat Peko ja Kapu alueella Kankaanpää-Kauhajoki, Lumi Iisalmessa, Koro Kainuussa ja Peno Sonkajärvellä.

Pantojen akut eivät kestä metsästyskauden loppuun saakka, mutta alkukaudesta ne ovat vielä toiminnassa. Muiden GPS-pantojen akut ovat jo loppuneet.

Luke on myös julkaissut aiemmin pannoitettujen neljäntoista suden elinpiirit Riistahavainnot.fi-sivustolla lämpökarttoina. Lämpökartoissa näkyy susien eniten käyttämät alueet ja elinpiirien rajat.

Koiravahinkoja tapahtuu Suomessa keskimäärin 30–50 vuosittain. Luvun ulkopuolelle jäävät vahingot, joista ei ole haettu valtiolta korvausta. Vahingot sattuvat yhä pääasiassa itäisessä Suomessa, vaikka susikannan painopiste on viime vuosina siirtynyt Länsi-Suomeen.

Viime metsästyskaudella korvausta haettiin 46 koirasta. Mukana ovat myös koirat, jotka selvisivät kohtaamisesta hengissä, ja korvausta haettiin eläinlääkärikuluihin.

Maksettujen korvausten kokonaissumma oli lähes 170 000 euroa. Vuoteen 2018 verrattuna koiravahinkojen määrä nousi viime vuonna reilulla neljänneksellä. Vuonna 2018 vahinkoja tapahtui 33 kappaletta.

Jos susi hyökkää metsästyskoiran kimppuun, otetaan yhteyttä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen ja alueen riistanhoitoyhdistykseen. Maastokatselmus, jossa vahingonaiheuttaja todetaan, on edellytys vahingonkorvauksen hakemiselle.

Susien ja muiden suurpetojen aiheuttamat koiravahingot on korvattu vuoden 2020 alusta lähtien täysimääräisesti.

Vahinkokartat alueittain

Etelä-Häme

Kaakkois-Suomi/Etelä-Savo

Kainuu

Pohjois-Savo

Rannikko-Pohjanmaa/Pohjanmaa

Satakunta

Varsinais-Suomi

Pohjois-Karjala

Oulu

Vahinkokartat on tehty alueille, joilla on Riistavahinkorekisterin mukaan viime vuonna tapahtunut koiravahinkoja. Keski-Suomi, Pohjois-Häme ja Uusimaa on jätetty siksi kartoista pois.

Lue lisää

Ajokoira johdatti Pekka Sirosen Suomussalmelle – elämänmuutosta ei ole tarvinnut katua

Lumisella kelillä jäniksellä ei ole kiirettä ajokoiran edessä – koira joutuu painelemaan pohjia myöten paksussa lumessa, kun taas jänis pysyy pinnalla

Video: Suomenpystykorva Urholla on poikkeuksellinen tapa haukkua metsoa, mutta se toimii

Metson etsiminen lumisesta puusta tuo haastetta pyyntiin – koppelon väritys sulautuu lumiseen petäjään, eikä metsokukon löytäminen ole sen helpompaa