Erä

Susista keskusteltiin Haapaveden kaupunginhallituksessa – susitilanteen hoitoon vaaditaan järeitä otteita, oppilaskuljetuksia on jo järjestetty

Kaupunginhallitus kannattaa maa- ja metsätalousministerin tavoitetta saada susien kannanhoidollinen metsästys jälleen mahdolliseksi.
Jukka Pasonen
Susilauma on paikannettu kaupungin alueella Haapajärven rajalle, Karsikkaalle, Mieluskylälle ja Suotukylälle.

Haapaveden kaupunginhallitus on maanantaina pitämässään kokouksessaan keskustellut kaupungin ja lähialueen susi-havainnoista sekä susiin liittyvistä tapahtumista, kertoi Suomen Metsästäjäliitto Facebook-päivityksessään.

"Vallitsevan tilanteen hallitsemiseksi tarvitaan järeitä otteita susikannan säätelyyn. 10. lokakuuta ja ensimmäinen marraskuuta välisenä aikana susi on raadellut kuolettavasti jo viittä metsästyskoiraa ja tilanteen paheneminen aiheuttaa huolta."

Susilauma on paikannettu kaupungin alueella Haapajärven rajalle, Karsikkaalle, Mieluskylälle ja Suotukylälle.

Kaupunginhallituksessa todettiin, että Haapavedellä liikkuvien susien suuri määrä aiheuttaa kuntalaisissa pelkoa ja ahdistusta. Asutuksen lähellä liikkuvat sudet koetaan uhaksi sekä ihmisille että kotieläimille.

Tilanteen vakavuutta ilmentää myös se, että sivistysjohtaja on myöntänyt määräaikaisesti oppilaskuljetuksia alueille, missä on susihavaintoja, kerrotaan Metsästäjäliiton Facebook-päivityksessä.

Kaupunginhallitus seuraa tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tekee täsmennyksiä toimintaan tarpeen mukaan.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa liikkuu 30 susilaumaa. Paikallisten metsästäjien arvion mukaan pelkästään Haapaveden alueella liikkuu kuitenkin useita susilaumoja. "Haapaveden alueen susimäärää on saatava vähennettyä."

Kaupunginhallitus kannattaa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) tavoitetta saada susien kannanhoidollinen metsästys jälleen mahdolliseksi. "Susi kuuluu Suomen luontoon, mutta ei taajama-alueelle."

Metsästäjäliiton Facebook-päivitys

Lue lisää

Ministeri Leppä metsien hiilensidontatutkimuksesta: "Vahvistaa käsitystämme erilaisten käsittelyjen tarpeesta ja kumoaa hurjimmat väitteet avohakkuista"

Kuuluuko susi Suomen luontoon?

Ammutaanko kokonaisia susilaumoja vai susiyksilöitä? – kannanhoidollisen metsästyksen toteutustavasta pitää keskustella jo nyt, vaatii MTK:n edustaja

Susialoitetta käsiteltiin eduskunnassa – "Eivät ihmiset ymmärrä miten näin yksinkertainen asia on saatettu tällaiseen juridiseen konkeloon"