Erä

Riistakeskus myönsi luvan susilauman tappamiseksi Haapajärven alueelle – eläinten hätyyttämiseksi ja ampumistilanteessa sallitaan moottoriajoneuvojen ja keinovalon hyödyntäminen

"Jo syntyneet vahingot ovat erityisen merkittäviä ja enempien vahinkojen estämiseksi pyynti tulee voida suorittaa mahdollisimman tehokkaasti", katsoo Suomen riistakeskus.
Kaisa Huttunen
Arkistokuva vuoden 2015 suden kannanhoidollisesta metsästyksestä.

Suomen riistakeskus on antanut luvan kokonaisen susilauman tappamiseksi Haapajärven alueelle. Lupa on myönnetty koiravahinkojen estämiseksi. Sen perusteella voidaan tappaa neljä erityisen merkittäviä vahinkoja aiheuttanutta yksilöä lupa-alueelta.

"Neljän suden poistaminen ei haittaa myöskään suotuisan suojelutason säilyttämistä tai sen saavuttamista lajin luontaisella levinneisyysalueella."

Riistakeskuksen päätöksen mukaan Haapajärven susireviirillä on poikkeuksellisesti käyttäytyvä susilauma, joka on aiheuttanut ainakin kahtena vuonna erityisen merkittäviä koiravahinkoja.

Susien tappamiksi on joutunut niin hirvenmetsästyksessä kuin jäniksenmetsästyksessä käytettäviä koiria.

Maaseutuelinkeinoviranomaisten sekä Oulun poliisilaitokselta saatujen tietojen mukaan hakemusalueelta on löydetty vuoden 2020 syksyllä yhteensä kahdeksan suden tappamaa tai raatelemaa koiraa sekä yksi lampaisiin kohdistunut kotieläinvahinko, jossa kuoli kolme siitoslammasta.

Vuoden 2019 aikana hakemusalueella on tapahtunut yhteensä neljä suden aiheuttamaa koiravahinkoa sekä yksi nautaeläinvahinko. Suurpetovahinkokorvauksia on maksettu yhteensä yli 30 000 euron arvosta.

Yhdellä tänä syksynä tapetuista koirista on ollut susiliivi päällä.

Metsästyskoiravahingot ovat tapahtuneet pääasiassa lumettomana aikana. Tällöin metsästäjällä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi jälkien perusteella varmistaa susien mahdollista läsnäoloa metsästysalueella.

Metsästäjät ovat pyrkineet hakemusalueella välttämään koirien käyttöä tehtyjen susihavaintojen perusteella. Susien sekä metsästyskoirien laajasta liikkumisesta johtuen vahinkoriskiä ei kuitenkaan voida estää maaston valinnalla edes maan ollessa lumipeitteinen.

Riistakeskuksen mukaan ei voida edellyttää, että susireviirin noin 1 000 neliökilometrin kokoiselta alueelta, joka on 30 kilometriä halkaisijaltaan, ei metsästettäisi hirviä tai muuta riistaa koiraa käyttäen. Tällöin esimerkiksi hirvikannan tavoitteellinen hoito estyisi.

Päätöksen mukaan pyynti on mahdollista aloittaa, kun on pystytty lumijälkien perusteella toteamaan poikkeuslupa-alueella elävän neljän suden muodostaman lauman sijainti erillään muista alueella esiintyvistä susista.

Pyynti tulee kohdistaa tähän neljän susiyksilön muodostamaan laumaan.

Mikäli laumaan kohdistetulla pyyntiyrityksellä ei pystytä poistamaan kerralla lauman kaikkia susiyksilöitä, tulee lumijäljityksellä varmistaa, että seuraavat pyyntiyritykset kohdistuvat lauman jäljellä oleviin susiyksilöihin.

Riistakeskus katsoo, että tässä nimenomaisessa tapauksessa jo syntyneet vahingot ovat erityisen merkittäviä ja enempien vahinkojen estämiseksi pyynti tulee voida suorittaa mahdollisimman tehokkaasti.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että suden pyynnissä saa muun muassa käyttää maalla kulkevaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa eläimen hätyyttämiseen ja jäljittämiseen sekä ampua maalla kulkevasta moottorikäyttöisestä ajoneuvosta tai niiden suojasta.

Metsästysasetta saa päätöksen mukaan kuljettaa maastossa kulkevalla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla.

Ajoneuvon moottorin käydessä metsästysaseen on kuitenkin oltava lataamaton ja sijoitettuna suojukseen tai suojattuun tilaan. Tästäkin saadaan poiketa suden välittömässä lopettamistilanteessa, jolloin metsästysase voi olla maalla kulkevassa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa moottorin käydessä ladattuna ja sijoittamattomana suojukseen tai suojattuun tilaan.

Lisäksi hakijalla on lupa käyttää keinotekoista valonlähdettä.

Lupa-aika on 9. joulukuuta – 29. joulukuuta. Päätös pannaan täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, eli 30 päivän valitusajan aikana.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Pohjois-Pohjanmaan alueella oli maaliskuussa 2020 todennäköisemmin yhteensä seitsemän susireviiriä, joista Haapajärven, Nivalan, Pulkkilan, Rantsilan, Pyhäjoen ja Utajärven reviirit olivat lauman asuttamia ja Revonlahden reviiri puolestaan kahden suden asuttama.

Näiden lisäksi maakunnan alueelle ulottuivat Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan rajalla sijaitsevat Rytkyn ja Kiuruveden reviirit.

Juttua päivitetty 9.12. klo 9.20 ja lisätty poikkeuslupapäätöksen tietoja

Lue myös:

”Sudet lähestyvät asutusta” – Nivalan kaupunki vaatii kannanhoidollista metsästystä ja valtiota mukaan susien vuoksi muutetun koulukyydin kustannuksiin

Lue lisää

Kaikkien alojen asiantuntijat ärsyttävät

Yle uutiset: Sallassa susien yli moottorikelkalla ajaneen henkilöllisyys ei selvinnyt – tutkinta keskeytettiin

Vetoomus ympäristöministeriöön: Hanhilupien päätökset halutaan Pohjois-Karjalaan

Kävikö susi mahdollisesti koiraa ulkoiluttaneeseen henkilöön kiinni Kauhajoella? Pohjanmaan poliisi selvittää asiaa