Erä

Sorsien houkutteluruokinta halutaan kieltää – ministeriö esittää kolmen vuoden määräaikaista kokeilua: "Tehostunut metsästys aiheuttaa hyvin todennäköisesti yliverotusta"

Tarkoituksena olisi keventää erityisesti harvalukuisten ja taantuneiden vesilintulajien metsästyspainetta.
Lari Lievonen
Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan metsästäjät kuljettavat vesistöihin noin kuusi miljoonaa kiloa viljaa vuodessa vesilintujen ruokkimiseksi.

Kaikkien vesilintujen metsästyksessä halutaan kieltää ravintohoukuttimen käyttö, esittää maa- ja metsätalousministeriö.

"Koska jouhisorsan, haapanan, tukkasotkan, lapasorsan, heinätavin ja nokikanan kannat ovat taantuneet jo yli 15 vuoden ajan, kaikkien vesilintujen metsästyksessä kiellettäisiin ravintohoukuttimen käyttö kolmen vuoden määräaikaisen kokeilun ajaksi."

Ministeriön tiedotteessa todetaan, että viimeisimpien Luonnonvarakeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon vesilintulaskentojen perusteella myös neljän tärkeimmän riistasorsalajimme kannat ovat taantuneet viimeisen viiden vuoden aikana.

Viimeisimmissä arvioissa myös sinisorsan kanta on laskenut hieman, kun taas tavi-, haapana- ja telkkäkannat ovat laskeneet jo pidemmän aikaa.

"Yksi merkittävä syy kantojen laskuun on lintujen houkuttelu viljaruokinnan avulla ammuttavaksi, joka on yleistynyt vesilintujen metsästyksessä."

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan metsästäjät kuljettavat vesistöihin noin kuusi miljoonaa kiloa viljaa vuodessa vesilintujen ruokkimiseksi.

Tämä on johtanut erittäin suuriin sorsasaaliisiin, jotka eivät aiemmilla metsästysalueilla ja perinteisillä pyyntikeinoilla olleet mahdollisia, huomautetaan tiedotteessa.

Perinteisesti lintuja pyydetään etsimällä, rantoja kahlaamalla ja soutamalla, lentoreiteillä odottelemalla ja kaaveiden avulla houkuttelemalla, jolloin saalis on muutamia sorsia metsästäjää kohden.

Tehostunut metsästys aiheuttaa hyvin todennäköisesti yliverotusta, sillä lähes kaikkien sorsalajien kannat taantuvat. Suomessa pesii merkittävä osa monien EU:n vesilintujen pesimäkannoista, ministeriö on arvioinut.

Ravintohoukuttimen käytön kielto ohjaisi metsästystä vähemmän tehokkaisiin, perinteisiin metsästäjien taitoja vaativiin pyyntitapoihin, kuten houkutuspillien ja kaaveiden käyttöön. Myös suomalaiseen metsästykseen kuuluva riistan etsimisen taito pääsisi taas arvoonsa.

Tämä parantaisi todennäköisesti myös metsästyksen sosiaalista hyväksyttävyyttä ja kulttuurista kestävyyttä.

"Vaikka tavoitteena on pienentää metsästyksen saalismäärää merkittävästi, se ei välttämättä vähentäisi vesilintujen metsästäjien metsästyspäivien kokonaismäärää, joten riistatalouden luoma hyvinvointi ei luultavimmin vähenisi."

Lausuntokierrokselle on lähetetty myös asetusluonnokset, joissa esitetään myös punasotkan ja tukkakoskelon metsästyskielloilla kolmen vuoden jatkoa. Samoin allin metsästyksen kieltoa jatkettaisiin sisämaassa.

Merialueella metsästäjäkohtainen saaliskiintiö olisi edelleen enintään viisi allia vuorokaudessa. Metsähanhen metsästys sallittaisiin rajoitetusti viime vuoden tapaan.

Määräaika lausunnoille on 16.6.2021.

Lue lisää

Vesilintujen muuttoa yritetään palauttaa luontaiseen rytmiin levähdysalueilla – metsästäjien ja lintuharrastajien yhteistyönä, vapaaehtoisesti

5 000 euroa tuloksellisesta villisikajahdista – Suomen Sikayrittäjät palkitsivat ansioituneita metsästysseuroja

Sorsajahdissa kannattaa keskittyä sinisorsiin – taantuvien lajien metsästystä on vältettävä, muistuttavat BirdLife, Metsästäjäliitto ja Riistakeskus

Sinisorsalla erinomainen poikastuotto – tavin, haapanan ja telkän pesimäkannat jäivät pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle vesilintulaskennoissa