Erä

Tenon lohenkalastuskielto auttoi kutukantoja – kiellon ansiosta suurempi osa jokeen pyrkineistä lohista selviytyi kutemaan

Luonnonvarakeskuksen tulosten perusteella tiedetään, että merialueelta Tenoon palaava lohimäärä on edelleen merkittävässä aallonpohjassa.
Pekka Fali
Kuvassa Luken tutkimusassistentti puhdistaa Utsjoessa kala­laskureita mäkäräisten toukista.

Tenojoen pienten sivujokien lohen kutukannat olivat tämän syksyn sukelluslaskentojen perusteella noin kaksinkertaiset vuoteen 2020 verrattuna, tiedottaa Luonnonvarakeskus (Luke).

”Kutukantojen koon kasvu johtuu pitkälti lohenkalastuskiellosta, joka oli käytössä Tenojoen vesistössä ja Tenovuonossa tällä kalastuskaudella.”

Syyskuun alussa kolmessa Tenon Suomen puolen sivujoessa tehdyissä kutulohien sukelluslaskennoissa saatiin varsin yhteneväiset tulokset. Kaikissa kolmessa joessa kutukannat kääntyivät selvään kasvuun edellisvuoden aallonpohjasta.

”Nili- ja Akujoen koealueilla kutukannat noin kaksinkertaistuivat ja Pulmankijoella kolminkertaistuivat vuoteen 2020 verrattuna. Kaikissa joissa jäätiin kuitenkin hieman pitkän aikavälin keskiarvojen alapuolelle. Kutukannat koostuivat lähinnä yhden merivuoden pikkulohista, ja isompia lohia esiintyi poikkeuksellisen vähän”, kertoo Luken tutkija Panu Orell tiedotteessa.

Lohenkalastuskiellolla oli suuri merkitys kutukantojen koon kasvulle. Mikäli kalastusta olisi harjoitettu tavanomaiseen tapaan Tenossa ja Tenovuonolla, tutkittujen sivujokien kutukannat olisivat olleet hyvin lähellä vuoden 2020 heikkoja seurantatuloksia.

”Tulosten perusteella on selvää, että merialueelta Tenoon palaava lohimäärä on edelleen merkittävässä aallonpohjassa. Kalastuskiellon ansiosta suurempi osa jokeen pyrkineistä kaloista selviytyi kuitenkin kutemaan”, Orell sanoo.

Kyttyrälohista ei havaittu merkkejä Nili-, Aku- ja Pulmankijokien sukelluslaskennoissa. Koealueilta ei löytynyt eläviä tai kuolleita kaloja, eikä kyttyrälohen kutukuoppia.

Sukelluslaskentojen lisäksi nousevien lohien määriä seurataan aktiivisesti Tenojoen vesistön eri osissa. Tenon pääuoman kaikuluotausseurannan sekä Vetsi-, Uts-, Inari- ja Karasjoen video- ja kaikuluotausseurantojen tulokset valmistuvat vasta myöhemmin syksyllä.

Alustavien arvioiden mukaan myös näissä seurannoissa lohien määrät ovat selvästi kasvaneet verrattuna edellisvuoteen.

Lue lisää

Lohenpoikasia havaittiin viime vuotta enemmän Tornion- ja Simonjoessa

Mehevä uunilohi

Video: Livojoelle kuljetetaan helikopterilla 800 tonnia kutusoraa kaloille – reilun viikon aikana tehdään yli 550 lentoa

Jääkellarinlohi