Erä

Ilvekselle 320 eläimen metsästyskiintiö ja uusi kannanhoitosuunnitelma – "Tiheillä valkohäntäpeura- ja metsäkaurisalueilla tarvitaan metsästäjien sitoutumista ja panosta"

Vaikka ilves voi tappaa paikallisesti runsaastikin pieniä hirvieläimiä, se ei välttämättä pysty säätelemään saalistamiensa lajien kantoja.
Jaana Kankaanpää
Ilveskannan hoitosuunnitelman päivityksen valmistelu aloitettiin vuonna 2016.

Tänä vuonna ilveksiä saa metsästää poronhoitoalueen ulkopuolella enintään 320 yksilöä. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) vahvisti sekä metsästyskiintiön että ilveksen kannanhoitosuunnitelman viime viikolla.

Metsästyskiintiö on 13 ilvestä suurempi kuin edellisellä kaudella ja verotusprosentti on noin 15. Tavoitteena on tihentymäalueiden kannan pienentäminen.

"Ilveksen metsästyksen ja kannan säätelyn tavoitteena on ylläpitää ilveksen ihmisarkuutta. Jos ilveksiä on alueellisesti tiheämmin, seuraa siitä enenevässä määrin ilvesten liikkumista sekä saalistusta pihapiireissä ja niiden tuntumassa. Metsästyksen tavoitteena on lisäksi vähentää ilveksen aiheuttamia porovahinkoja ja ilveksen metsäpeuraan kohdistamaa saalistusta", totesi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) tiedotteessa.

Ilveskanta on Suomessa suotuisalla suojelutasolla ja laji on luokiteltu elinvoimaiseksi.

Vuoden 2021 kanta-arvion mukaan ilveskanta oli kasvanut noin 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2020 kanta-arviossa kasvu oli 11 prosenttia.

Lajin tuore hoitosuunnitelma tukee monilajista kannanhoitoa, eli kannanhoidossa huomioidaan suurpetojen ja niiden saaliseläinten välinen vuorovaikutus.

Esimerkiksi Suomessa ilves käyttää monenlaista ravintoa. Ravintovalikoima vaihtelee alueittain ja läntisessä Suomessa jäniseläinten rinnalle tärkeäksi ravinnonlähteeksi nousevat pienet hirvieläimet.

Suunnitelmassa todetaan, että ilveksen merkitys pienten hirvieläinten saalistajana on tunnustettu. Aiheesta tarvitaan lisää tutkimustietoa. Vaikka ilves voi tappaa paikallisesti runsaastikin pieniä hirvieläimiä, niin se ei välttämättä pysty säätelemään saalistamiensa lajien kantoja.

"Tiheillä valkohäntäpeura- ja metsäkaurisalueilla eläinkantojen pienentämiseksi tarvitaan ensisijaisesti metsästäjien sitoutumista ja työpanosta", toteaa MMM:n erätalousneuvos Vesa Ruusila.

Suunnitelman päätavoitteena on ilveksen suotuisan suojelutason säilyttäminen.

Lue lisää

Riistakeskus myönsi poikkeusluvat ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen – lupamäärä nousi

Valitus valkohäntäpeuran metsästyksestä yötähtäimellä tyssäsi hallinto-oikeuteen – "Tämä oli rauhoittava viesti metsästäjille"

Kiimarauhoitus loppui pohjoisessa ja hirvenmetsästys jatkuu – muualla maassa hirvijahti käynnistyy viikon päästä lauantaina

Peuratihentymäalueille myönnetystä poikkeusluvasta valitettiin hallinto-oikeuteen – valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanon keskeyttämistä