Erä

Sudenmetsästyksen vaikutuksia on ennenaikaista pohtia – ”Ensin on odotettava kuinka moni poikkeuslupa saa lainvoiman"

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti eilen tiistaina asetuksen, joka sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen vuoden 2022 alusta lähtien.

”Metsästyksen avulla varmistetaan, että ihmiset voivat tuntea olonsa turvallisiksi kaikkialla Suomessa, myös susialueilla. Tämä on välttämätöntä”, totesi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä MT:eelle.

Hän myös korosti, että metsästys ei vaaranna suden suotuisaa suojelutasoa. ”20 suden kiintiö poronhoitoalueen ulkopuolella on niin maltillinen.”

Kiintiö ei koske poliisin määräyksellä lopetettuja susia eikä Riistakeskuksen myöntämiä vahinko- ja turvallisuusperusteisia poikkeuslupia. Metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu- ja määrittelyhankkeen ohjausryhmän jäsen ja MTK:n lammasverkoston puheenjohtaja Tapio Rintala on puhunut sen puolesta, että myös yksittäisiä susia pitäisi voida ampua.

”Jos poikkeusluvista kaksi kohdistetaan Kainuuseen ja kaksi Siikalatvalle, ei se ratkaise ongelmia Varsinais-Suomessa.”

Muun muassa MTK ja Metsästäjäliitto toivat lausunnoissaan esiin, että metsästysaikaa tulisi jatkaa helmikuun puolivälistä maaliskuun loppuun. ”Jos poistetaan kokonaisia laumoja, lisääntymisrauhasta ei tarvitsisi huolehtia.”

Asetusmuistiossa metsästysajan takarajaksi on linjattu 15. helmikuuta.

”Vaikka tätä voidaan pitää haasteellisena aikataulullisesti, tulee susien lisääntymisaika huomioida pyyntiajan määrittelyssä.”

MMM:n neuvotteleva virkamies Sami Niemi sanoo, että metsästyksen vaikutuksia on ennenaikaista pohtia.

”Ensin on odotettava kuinka moni poikkeuslupa saa lainvoiman. Jos poikkeuslupia ei ole voinut käyttää, jäämme odottamaan hallinto-oikeudelta ratkaisuja.”

Mikäli susia päästään metsästämään, metsästyksen vaikutuksia arvioidaan aikanaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanta-arvion pohjalta, joka julkaistaan kesäkuussa.

Asetukseen jätettiin 30 lausuntoa.

Osan mielestä kannanhoidollisella metsästyksellä voidaan lisätä suden hyväksyttävyyttä ja vähentää sosiaalista konfliktia, kun taas osan mielestä suden metsästys on riski susikannan geneettiselle monimuotoisuudelle.

Luken kanta-arvion mukaan Suomessa oli tämän vuoden maaliskuussa 28 susilaumaa ja 20 reviirin merkannutta susiparia. Luken ennustemallin mukaan susilaumoja on tällä hetkellä 90 prosentin todennäköisyydellä 36–51.

Lue myös:

Mynämäellä kaadettiin susi sunnuntaina Riistakeskuksen poikkeusluvalla – "On tämä alku", kommentoi kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja

Kannanhoidollisen sudenpyynnin lupahaku avattiin – Luonnonsuojeluliitto tuomitsee pyynnin ja harkitsee oikeustoimia lupiin

Suden kannanhoidollinen metsästys käynnistyy vuoden 2022 alussa – tähtäimessä 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella

Lue lisää

IS: Turun hallinto-oikeus kielsi Someron Somerniemen kolmen suden metsästystä koskevan poikkeusluvan

Usean henkilön epäillään osallistuneen laittomaan susijahtiin Ilomantsissa vuoden 2020 lopulla – neljä vangittu törkeästä metsästysrikoksesta epäiltynä

Kaikista susiluvista valitettiin hallinto-oikeuksiin – valittajat vaativat metsästykseen myönnetyille poikkeusluville myös täytäntöönpanokieltoa

Ontuva susi lopetettiin Kurikassa – "Suden vammaan ei epäillä liittyvän rikosta"