Hevoset

Hevostalouden tutkinto ja arviointi uudistuvat – "Ei ole reilua opiskelijallekaan, jos kolmen vuoden opintojen jälkeen valmistuu osaamisella, jolla häntä ei kannata palkata"

Uudistuksessa on myös kuultu kentän kritiikkiä. Arviointi tiukentuu näyttötutkinnoissa asteikon alapäästä, kun uusitut perustutkinnon vaatimukset astuvat käyttöön.
Jarno Mela
Laura Nurkka opiskelee Salpauksessa eläintenhoitajaksi ja suorittaa sen osana myos hevostalouden opintoja. Perustaitoja opetellaan sekä Jokimaalla koulun omalla tallilla että alan yrityksissä. Käytännön työtä ohjaa Jokimaalla neljä tallimestaria.

Hevostalouden perustutkinnot uudistuivat vuodenvaihteessa. Opiskelija voi erikoistua hevostenhoitajaksi, ratsastuksen ohjaajaksi tai hevospalveluohjaajaksi. Kolmas nimike ja sen opetuksen sisältö muuttuvat, sillä aiemmin on koulutettu hevosharrasteohjaajia.

Tarve muutokseen tuli kentältä: hevosyritykset ovat nykyisin hyvin monenlaisia. Osa tuottaa myös elämyspalveluita.

"Hevosharrasteohjaaja painottui voimakkaasti klassiseen ratsastamiseen, mutta ohjaamista tehdään paljon muussakin. On esimerkiksi poniraviurheilua ja ravikouluja, lännenratsastusta, vikellystä, valjakkoajoa", huomauttaa lehtori Tuovi Huttunen Ylä-Savon ammattiopistosta (YSAO).

Uudistuksella haluttiin selkeyttää tutkintoja ja vastata yhteiskunnan muutokseen. Hevosalaan kohdistuu odotuksia varsinkin hevosten hyvinvoinnin suhteen, kun yhä harvemmilla suomalaisilla on niistä omakohtaisia kokemuksia.

Opiskelu monipuolistuu.

"Hevosten hoitaminen on sinänsä samanlaista. Mutta on tärkeä opettaa hevosmiestaitoa. Koko tutkinnon sisällössä otetaan ihan alusta alkaen huomioon hevosten käyttäytyminen. Miten näkyvät stressi, pelko, kipu ja miten hevonen oppii", Huttunen perustelee.

Perustutkinnon muutokset valmisteltiin ensimmäistä kertaa joukkoistamalla: oppilaitokset ja työelämää edustavat yrittäjät ja järjestöt osallistuivat suunnitteluun koko ajan työpajoissa ja verkkokyselyin. Työtä veti lainsäädäntöneuvos Marjatta Säisä Opetushallituksesta ja Huttunen toimi valmistelussa sihteerinä.

Harjun oppimiskeskuksen apulaisrehtori Terhi Nopanen pitää toteutusta onnistuneena. Yhteydenpito on ollut tiivistä varsinkin oppilaitosten kesken.

"Myös hevosalan eri osapuolet eli alan yritykset ja järjestöt ovat olleet hyvin katettuina ja ainakin minulle on syntynyt kuva, että kaikki ovat päässeet tuomaan omia ajatuksiaan tutkintotyöhön."

Hän arvioi, että tutkintouudistus auttaa myös opiskelijaa hahmottamaan, mistä kaikesta tutkinto koostuu.

"Erikoistumiskokonaisuudet ovat nyt aiempaa laajemmat ja selkeämmät. Ennen oli aika paljon pieniä paloja."

Opettajat pitävät hyvänä myös arvioinnin yhdenmukaistumista. Samalla mennään suuntaan, jossa työelämän tarpeet ja opintokriteerit vastaavat paremmin toisiaan.

"Uskon, että se helpottaa, kun moni opiskelija kuitenkin suorittaa opiskelunsa pääsääntöisesti työpaikalla", sanoo Nopanen.

"Hevosalalla on valitettu siitä, että tutkinnosta on päässyt läpi liian helposti", toteaa ratsastuksen opettaja Meija Lahtinen Koulutuskeskus Salpauksesta.

Vanhoissa tutkintovaatimuksissa joistain osista saattoi saada alimman hyväksytyn eli ykkösen suorituksen, jos suoritti tehtävän ohjattuna. Nyt vaatimuksia on kiristetty: ykkösen suoritukseenkin vaaditaan työn toteuttaminen aiemmin annetun ohjeen mukaan itsenäisesti.

"Toki suurin osa on tähänkin asti valmistunut korkeammalla kuin ykkösellä. Silti ei ole reilua opiskelijallekaan, jos kolmen vuoden opintojen jälkeen valmistuu sellaisella osaamisella, että työnantajan ei ole järkevää heitä palkata", Lahtinen sanoo.

MT:n soittokierros osoittaa, että muutoksia otetaan käyttöön hieman eri tahdissa. Vanhojen ja uusien vaatimusten kanssa tullaan joka tapauksessa toimimaan jonkin aikaa rinnan. Viime syksynä aloittaneet opiskelijat voivat valmistua vuoden 2024 loppuun.

Salpauksessa viime syksyn kaksi ryhmää etenevät entisten vaatimusten mukaan. Tämän kevään yhteishaussa valikoituvat opiskelijat pääsevät syksyllä aloittaessaan kiinni uudistettuihin sisältöihin. Nyt kevään aikana uusia opiskelijoita ei oteta sisään.

"Uusi opetussuunnitelma tuli aika nopealla aikataululla ja haluamme tehdä ihan kunnon suunnitelmat sen toteuttamisesta, että olemme todella valmiita kaikkien osien osalta"; Meija Lahtinen kertoo.

Perustutkintoa suorittaa tällä hetkellä 148 opiskelijaa.

YSAO:ssa Kiuruvedellä aloittaa tänä keväänäkin uusia opiskelijoita.

"Heidän kanssaan lähdetään pakollisista osioista, eli palveluohjaajan kokonaisuuteen kuuluvia sisältöjä ei tule heti. Aikuisille sen suorittaminen on sen sijaan jo mahdollista aloittaa osatutkintona", Tuovi Huttunen valottaa.

Hän muistuttaa, että varsinkin aikuisten tutkintoa suorittavien kohdalla iso osa opintojen sisällöstä määräytyy ylipäätään sen mukaan, millainen työpaikka tai oma yritys opiskelijalla on.

Perustutkinnon suorittajia on YSAO:ssa tällä hetkellä 129

Harjussa uudet vaatimukset otetaan käyttöön heti. Terhi Nopanen arvioi, että lähes kaikki syksyllä aloittaneetkin siirtyvät suorittamaan tutkintoaan uusien vaatimusten mukaisesti. "Se on opiskelijankin etu. Hän saa mahdollisimman tuoretta tietoa."

Harjussa perustutkintoa opiskelee 167, mutta kaikki eivät välttämättä tähtää koko tutkintoon vaan suorittavat vain jonkin osakokonaisuuden.

Kaustisella Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä (Kpedu) on lähes sama määrä, 161 perustutkintolaista.

Myös toimialapäällikkö Sirpa Puusaari pitää uuden perustutkinnon hyvänä puolena, että opiskelija voi nyt rakentaa itselleen tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Kaustisella on uudistettu koko koulutustarjonta. Osaksi työtä tehdään vielä kevään aikana, kun ratsastuslinjojen opetus siirtyy Perhon yksiköstä Kaustiselle.

"Kaikki tämän vuoden alusta aloittavat opiskelijat etenevät uusien tutkintoperusteiden mukaan. Ennen vuodenvaihdetta aloittaneet jatkavat pääsäntöisesti vanhojen perusteiden mukaan."

Kpedussa tähdätään myös siihen, että hevostalouden perustutkinnon voisi suorittaa rinnan lukion kanssa.

"Se olisi potentiaalinen väylä esimerkiksi niille nuorille, jotka ovat jo kiinni alassa poniraviurheilun kautta. Näin heille löytyisi laadukas kouluttautumisväylä ja samalla he voisivat jatkaa harrastustaan", kertoo Puusaari.

Hevostalouden perustutkintoa voi opiskella myös Hevosopistolla Ypäjällä, Raahen koulutuskuntayhtymässä Siikajoen Ruukissa ja Axxell utbildningissä Kemiön Brusabyssä.

Lue myös:

Missä hevosalan oppilaitoksessa opiskelijat kokevat saavansa parasta opetusta? Pudasjärvellä paras keskiarvo, Hevosopistolla heikoin

Kengittäjän pitää ymmärtää, mitä tekee – "kysymys on hevosen terveydestä"

Paljonko hevosalalla tarvitaan koulutusta? Opettajat tunnistavat alan muutostarpeet ja hevosten tuoma hyvinvointi nähdään isona mahdollisuutena

MT Hevoset
Lue lisää

Opiskelijoiden antama palaute vaikuttaa ammatillisten oppilaitoksien rahoitukseen – palautteen saaminen on kuitenkin vaikeaa

Hämäläisen pikkulukion houkutusvaltti: Varma kesätyö ja puuteollisuuden tutkinto

Kohti laadukasta koulutusta ja hevosten parempaa hyvinvointia

Harjun oppimiskeskus ottaa käsiinsä Luken tutkimushevosten hoidon