Kotimaa

MT-kysely: Yhä useampi suomalainen haluaa asua maaseudulla – alle 30-vuotiailla miehillä eniten muuttohaaveita

Myös pääkaupunkiseudulla asuvien halukkuus muuttaa maalle on kasvanut selvästi.
Jukka Pasonen
Halu asua maalla on kasvanut kaikentyyppisissä kunnissa.

Nuorten halu muuttaa maaseudulle on noussut koronaepidemian aikana.

Alle 30-vuotiasta 51 prosenttia sanoo, että haluaisi muuttaa maalle tai harkitsee sitä vakavasti. Kolmannes kaikista alle 30-vuotiasta kuitenkin ajattelee, että muutto maaseudulle ei ole mahdollista heidän nykyisessä elämäntilanteessaan.

Nuorimmista vastaajista 40 prosenttia sanoo, että ei haluaisi muuttaa maaseudulle. Määrä on noin 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin vanhemmissa vastaajaryhmissä.

Yli 64-vuotiaat vastaajat suhtautuivat maallemuuttoon kaikkein varautuneimmin. Heistä 53 prosenttia sanoo, että ei haluaisi muuttaa maaseudulle.

Tulokset käyvät ilmi Kantar TNS Agrilla teetetystä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1054 ihmistä huhtikuun lopulla. Kyselytutkimuksen virhemarginaalin on 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Osaotokset ovat suuntaa-antavia.

Viime vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna maallemuuttohalukkuus on noussut koko väestön keskuudessa. Kesäkuussa 2020 MT:n gallupiin vastanneista 26 prosenttia kertoi haaveilevansa maallemuutosta tai harkitsevansa sitä vakavasti. Huhtikuussa 2021 näin vastasi jo 35 prosenttia gallupin osallistujista. Kielteisesti vastanneiden osuus laski samassa ajassa 3 prosenttiyksikköä.

Maallemuuttohalukkuus on lisääntynyt kaikkein eniten taajaan asutuissa kunnissa. Viime vuoden kesäkuusta muutosta haaveilevien ja sitä vakavasti miettivien määrä on noussut näissä kunnissa 14 prosenttiyksikköä.

Myös pääkaupunkiseudulla asuvien halukkuus muuttaa maalle on kasvanut selvästi. Samalla myös niiden osuus, jotka eivät halua muuttaa maalle, on laskenut. Suuri osa maallemuutosta haaveilevista kokee silti, että ratkaisu ei ole mahdollinen heidän elämäntilanteessaan.

Kaikista miesvastaajista 30 prosenttia kertoo haaveilevansa maallemuutosta tai harkitsevansa sitä vakavasti. Naisista näin vastasi 37 prosenttia.

Iän ja sukupuolen perusteella kaikkein hartaimmin maaseudulle kaipaavat 18–30-vuotiaat miehet. Tässä ryhmässä peräti 66 prosenttia vastaajista sanoo haaveilevansa maallemuutosta tai harkitsevansa sitä vakavasti. Saman ikäisistä naisista maallemuutto kiinnostaa 32 prosenttia.

Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna nuorten miesten maallemuuttohalukkuus on noussut roimasti. Vajaa vuosi sitten tähän ryhmään kuuluneista 37 prosenttia kertoi haaveilevansa muutosta tai harkitsevansa sitä vakavasti. Vuodessa maallemuutosta haaveilevien nuorten miesten määrä on siis kasvanut lähes kolmanneksella.

Selvä enemmistö 18–30-vuotiaista miehistä haaveili tai suunnitteli vakavasti muuttoa maaseudulle. Lähes kaikista muista vastaajaryhmistä noin puolet ilmoitti, että ei haluaisi muuttaa maalle. Nuorista miehistä vain yksi kolmasosa oli tätä mieltä. Nuoret miehet ovat myös hyvin varmoja kannastaan. Vain 4 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Nuorissa naisissa halu muuttaa maaseudulle on kasvanut viime kesäkuusta 4 prosenttiyksikköä.

Kuluneen vuoden aikana maallemuutto halukkuus näyttäisi toteutuneen ainakin osittain. Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella kaupungit saivat vielä koronavuoden aikanakin muuttovoittoa. Kuntien välisen nettomuuton muutoksessa näkyi kuitenkin maaseudun hyväksi tapahtuvaa muuttovirran hidastumista.

Vielä vuonna 2019 maaseutumaisista kunnista muutti pois 5 894 ihmistä. Vuonna 2020 kunnat menettivät 3 037 asukasta. Myös muutto taajaan asutuista kunnista oli koronavuonna hitaampaa kuin vuonna 2019.

Viime vuonna kaupunkien saama nettomuuttovoitto jäi 4 477 henkeä pienemmäksi kuin vielä vuonna 2019. Tilastokeskuksen julkaiseman blogikirjoituksen mukaan maaseutumaisten kuntien nettomuutto vastaa jo lähes puolta prosenttia kaikkien maaseutumaisten kuntien asukasluvusta.

Lue lisää

Muuttoliike kaupunkeihin on ollut osittain pakon sanelemaa – entistä useammalla on mahdollisuus asua ja elää väljemmin

Yli puolta miljoonaa suomalaista kiinnostaa muutto näihin maisemiin – yksi asia mietityttää, vaikka luonto ja vapaa-aika vetävät puoleensa

Tarvittiin hullu visio ja puolen vuoden jäätävä remontti, kun stadilainen porukka yrityksineen muutti Köyliöön

MT-gallup: Pakolaiskiintiön nosto jakaa suomalaiset tiukasti kahteen leiriin – hallituspuolueiden kannattajat kiintiöiden noston takana