Mainos: Metsänhoitoyhdistys

Hiilinielujen kasvatus tuo lisätuloja metsänomistajille

Metsänomistajat voivat jatkossa tienata puun tuotannon lisäksi myös ilmastotoimilla. Metsänhoitoyhdistysten palveluvalikoimaan juuri tullut Hiilipalvelu kannustaa lisäämään metsien kasvua lannoituksella. Kasvun myötä lisääntyy myös metsien hiilensidonta, ja palvelun kautta metsänomistaja saa siitä rahallisen korvauksen.

“Metsänomistajat ovat olleet kiinnostuneita tekemään työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ja kehittämämme Hiilipalvelun avulla metsänomistaja voi helposti osallistua ilmastonmuutostalkoisiin sekä saada korvausta tekemästään työstä”, kertoo kehittämispäällikkö Harri Huupponen Metsähoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:stä.

Hiilipalvelun kautta metsänomistaja voi tehdä sopimuksen metsänsä lannoituksesta ja sen avulla saatavan hiilensidonnan markkinoinnista kotimaisille, hiilijalanjälkeään kompensoiville yrityksille. Sopimus palvelusta tehdään Metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Hiilipalvelu perustuu todennettuun lisäkasvuun ja sen takia ennen sopimuksen tekoa on tehtävä maastokäynti, jossa kartoitetaan sopiva kohde sekä puuston ja kasvupaikan tiedot.

Metsänhoitoyhdistys suunnittelee kohteelle soveltuvan lannoituksen ja metsänomistaja saa laskelman lannoituksen vaikutuksesta puuston kasvuun. Laskelma perustuu Luonnonvarakeskuksen Motti-ohjelmaan ja laskelman tuloksena saatu lisäkasvu muunnetaan hiiliyksiköiksi, joiden perusteella metsänomistajalle maksetaan vuosittain korvaus.

Hiilensidontasopimus kiinnostaa metsänomistajia

Uuden palvelun sopimuksia tehtiin pilotointimielessä jo viime vuonna, ja yksi ensimmäisistä hiilensidontapalveluun liittyneistä oli helsinkiläinen Teemu Nojonen. Hän on osakkaana Kangasniemellä kahdessa suvun metsäyhtymässä, joihin tehtiin Hiilipalvelu-sopimus.

”Suunnittelimme jo aiemmin alustavasti lannoitusta metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija Teuvo Pulliaisen kanssa, ja hän ehdotti Hiilisopimuksen tekemistä kohteisiin”, Nojonen sanoo.

”Teuvo pystyi valitsemaan sopivat kohteet ja luotan metsäasioissa kyllä hänen ammattitaitoonsa.”

Pulliainen kertoo, että viime vuonna Kangasniemen kunnan alueella tehtiin Hiilipalvelu-sopimuksia jo reilulle 100 hehtaarille.

”Monille metsänomistajille hiilensidonnan lisääminen alkaa olla jo tärkeää”, toteaa metsäasiantuntija Teuvo Pulliainen.
”Monille metsänomistajille hiilensidonnan lisääminen alkaa olla jo tärkeää”, toteaa metsäasiantuntija Teuvo Pulliainen.

Hiilensidontakorvaus on merkittävä osa lannoituskustannusta

Nojosen yhtymien lannoitushankkeet olivat kivennäismaakohteita ja yhteensä kooltaan noin 45 hehtaaria. Toinen kohteista oli mäntyvaltainen ja toinen puhdas männikkö. Lannoitus tehtiin helikopterilevityksenä.

”Näissä kolmoskehitysluokan kohteissa oli tehty harvennus pari vuotta ennen lannoitusta eli ne olivat juuri sopivia Hiilipalvelu-hankkeeseen”, Pulliainen sanoo.

Hän laskeskelee, että Hiilipalvelun kautta saatavalla korvauksella pystytään kattamaan noin kolmannes koko lannoituskustannuksesta. Kivennäismaalla sopimus tehdään 5 vuodeksi ja turvemaalla 10 vuodeksi.

”Kivennäismaalla käytetään moniravinteisia lannoitteita tai salpietaria ja turvemaan lannoituksessa tuhkapohjaisia lannoitteita.”

Sopimuksen teko on vaivatonta

Teemu Nojonen sanoo painottavansa metsänhoidossa moninaiskäyttöä ja monimuotoisuutta, mutta myös talouskäyttö on tärkeää. Siitä syystä metsien lannoituskin kiinnostaa varsinkin, kun sen avulla voidaan todetusti lisätä hiilensidontaa metsässä.

”Hiilisopimuksen tekoon vaikutti nimenomaan se, että pystymme sen avulla lisäämään hiilensidontaa metsissämme”, hän sanoo.

Nojonen kehuu Hiilipalvelun helppoutta. Samalla sopimuksella hoituu niin lannoitus kuin hiiliyksiköiden myyntikin.

Näin Hiilipalvelu toimii

Millaiseen metsään Hiilipalvelu sopii?

  • Kohteiksi sopivat havupuuvaltaiset nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät, joissa harvennukset on tehty.
  • Hankkeen minimikoko on 10 hehtaaria.
  • Ravinnehäiriöistä kärsivät metsät tai uudistuskypsät metsät eivät sovellu kohteiksi.
  • Kohdevalinnassa huomioidaan Hyvän metsänhoidon suositukset.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen!

  • Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija arvioi metsäsi soveltuvuuden Hiilipalvelun kohteeksi ja käynnistää hankkeen.
Mainos: Metsänhoitoyhdistys

Lue lisää