MT Metsä

Uudet paikallista säätilaa hyödyntävät ennustemallit parantavat kuitupuun mittaustarkkuutta

Kyseessä on merkittävä muutos, sillä sellu- ja paperitehtailla kuitupuu mitataan valtaosin painomittauksella.
Tällä hetkellä tuoretiheyden määritys tehtaissa perustuu otantanippujen valintaan ja mittauksiin.
Tällä hetkellä tuoretiheyden määritys tehtaissa perustuu otantanippujen valintaan ja mittauksiin. Kuva: Petteri Kivimäki

Lue lisää