MT Metsä

Laaja lisäsuojelu heikentäisi puuhuoltoa ja leikkaisi jopa yli miljardi euroa metsäsektorilta, Luonnonvarakeskus arvioi

Luontopaneelin ehdotuksen mukainen laaja lisäsuojelu pienentäisi vuotuista hakkuukertymäarvioita yhden suuren sellutehtaan vuotuisen puun käytön verran.
Luontopaneelin esittämä tiukka lisäsuojelu heikentäisi Luken selvityksen mukaan metsäteollisuuden ja energiantuotannon puuhuoltoa.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.