MT Metsä

Kaasun loppuminen halvaannuttaisi paperitehtaat ja paperin kierrätyksen Saksassa

Saksalaisten huoli energian saannista kasvoi, kun Gazprom ilmoitti rajoittavansa toimituksia Nord Stream 1 -putken kautta.
Maakaasu on Saksan paperiteollisuuden tärkein energianlähde. Kuvassa on Suomen ja Viron välinen Balticconnector -kaasuputki.