Muun muassa tätä ennallistaminen tarkoittaisi vesistöille ja kalastonhoidolle

EU:n luontotyyppejä koskeva ennallistamisasetus-ehdotus nostaa valuma-alueelta tulevien ravinne- ja kiintoainekuormituksien suitsemisen merkittäväksi toimenpiteeksi.
Tilaajalle
Pohjoiskarjalainen Pro Höytiäinen ry kunnostaa järven luonnontilaa valuma-alueen virtavedet huomioiden. Taimenen kutumahdollisuuksia parannetaan luonnonkoskien kunnostuksilla.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.