MT Metsä

Selvitys: Maa- ja metsätalous kuormittavat yhä voimakkaasti vesistöjä – suunnan voi vielä kääntää tehokkaammilla suojelutoimilla

Metsätalousalueilla jatkuva kasvatus ja suoristettujen purojen ennallistaminen voivat vähentää kuormitusta.
Vesienhoidon tavoitteena on vähentää valuma-alueiden hajakuormitusta ja parantaa vesistön ekologista tilaa.
Vesienhoidon tavoitteena on vähentää valuma-alueiden hajakuormitusta ja parantaa vesistön ekologista tilaa. Kuva: Johannes Tervo

Lue lisää