Metsä

Tutkijat erimielisiä suometsien ravinnevalumista – voivat kattaa jopa 30 prosenttia kaikesta ihmisten aiheuttamasta kuormituksesta

Professorin mukaan vanhojen ojitusalueiden ravinne- ja ilmastopäästöt kaipaavat lisätutkimusta.
Studio Korento - Harri Mäenpä
Luonnonvarakeskuksen Mika Niemisen tutkimuksen mukaan ojitetuilta soilta valuu vesistöihin ravinteita enemmän kuin on aiemmin luultu.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtavan tutkijan Mika Niemisen vetämässä tutkimuksessa selvisi, että ojitetuilta soilta valuu vesistöihin 20 prosenttia kaikesta ihmisperäisestä fosforikuormituksesta. Typen osalta luku on 15 prosenttia.

Nieminen arvioi, että koko metsätalouden eli ojitettujen soiden ja kangasmetsien ravinnekuormitus nousee jopa 25–30 prosenttiin kaikesta ihmisten aiheuttamasta kuormituksesta. Määrä vastaa lähes puolta maatalouden ravinnepäästöistä.

Valtioneuvoston tilaamassa, viime vuonna julkaistussa MetsäVesi-projektissa vesistökuormitus näytti huomattavasti pienemmältä. Niemisen mukaan aineistosta oli poistettu kaikkein kuormittavimmat alueet.

MetsäVesi-hanketta vetänyt tutkimusprofessori Leena Finér Lukesta vastaa MT:lle, ettei aineistosta karsittu tahallisesti pois alueita.

”Käytimme aineistojen valinnassa kriteereitä, joiden avulla takasimme, että aineistot olivat vuositasolla mahdollisimman luotettavia, vertailukelpoisia ja yksittäiset korkeat tai matalat pitoisuudet eivät saaneet liikaa painoa tuloksissa.”

Finérin mukaan saatavilla ei ollut aineistoa, jota olisi voinut käyttää pelkästään ojituksen aiheuttaman kuormituslisän arviointiin.

Suometsätieteen professori Harri Vasander Helsingin yliopistosta sanoo, että Luken tutkimusten tulokset eroavat, koska aineistot ovat erilaiset. Niemisen aineistossa on ollut enemmän vanhoja suometsiä.

Vasanderin mukaan juuri vanhojen ojitusalueiden ravinne- ja ilmastopäästöt kaipaavat lisätutkimusta. Aiemmin on ajateltu, että vanhat ojitusalueet ennallistuvat itsekseen ja päästöt vähenevät kohtuullisessa ajassa. Nyt kuitenkin näyttäisi, että turpeen maatumisen myötä joillain ojitusalueilla päästöt jatkuvat tai jopa kasvavat.

Lue myös:

Tutkija: Metsänomistajille myydään turhia ja liian järeitä ojituksia – jatkuva kasvatus paras ratkaisu suometsiin

Katso uusin video
Lue lisää

Tutkija: Metsänomistajille myydään turhia ja liian järeitä ojituksia – jatkuva kasvatus paras ratkaisu suometsiin

Tutkija: Heikkotuottoiset ojitetut suot olisi järkevämpää ennallistaa kuin jättää nykyiseen epämääräiseen tilaansa

Kirjanpainajatuhojen lisääntyessä sahateollisuus uskoo Suomen olevan etulyöntiasemassa – "Jos sahoille tulee raaka-aineesta pulaa esimerkiksi Saksassa tai Itävallassa, Suomi voisi hyötyä tästä"

Virtuaalimaailmassa tehdas- ja metsäkäynnit sujuvat turvallisesti, myös virtuaalikoulutukselle on korona-aikana kysyntää