Kalastajille kaavaillaan velvollisuutta ilmoittaa saaliskalansa ‒ se koskisi esimerkiksi lohta, järvilohta, taimenta ja ankeriasta

Luonnonvarakeskukselta halutaan raportti Suomen kalakantojen tilasta ja kalastuksesta kolmen vuoden välein.
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia lajeja olisivat esimerkiksi lohi, järvilohi, taimen, ankerias ja Vuoksen vesistön nieriä.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.