MT Metsä

Puun hintojen loiva nousu jatkui viime viikolla

Puukauppa on jäljessä 29 prosenttia viime vuoden tahdista.
Tilaajalle
Mäntytukin keskikantohinta oli viime viikolla 67,54 euroa kuutiometriltä. Vuoden alusta hinta on noussut noin 11 prosenttia.