Metsä

Metsänomistaja kanteli FSC-sertifikaatin korkean suojeluarvon HCV-alueista – "Menettely on suoraan lain nojalla kiellettyä"

Kilpailu- ja kuluttajavirastoa pyydetään tutkimaan, ovatko puunostajat rikkoneet kartellikieltoa. Metsänomistaja Matti Tulokkaan asiamiehenä toimii entinen korkeimman oikeuden pitkäaikainen jäsen Mikko Tulokas.
Lari Lievonen
Kun puunostajat pyrkivät pakottamaan metsänomistajia FSC-sertifikaattiin, on kyse puunostajien kartellinomaisesta yhteistyöstä. Näin todetaan metsänomistaja Matti Tulokkaan esittämässä tutkimuspyynnössä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Kuvituskuva.

Maanviljelijä-metsänomistaja Matti Tulokas pyytää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa tutkimaan, ovatko FSC-sertifiointijärjestelmään ja sen toimeenpanoon osallistuvat puunostajayritykset rikkoneet kartellikieltoa.

Tulokkaan tutkimus- ja toimenpidepyyntö koskee FSC-sertifikaattiin liittyvien korkean suojeluarvon HCV-alueiden hakkuurajoituksia.

Pyynnössä todetaan, että HCV-alue voidaan FSC:n toimesta yksipuolisesti määritellä eräänlaiseksi rauhoitusalueeksi, jota eivät koske normaalit metsätalouden säännöt ja korjuutavat.

"Käytännössä puuta ei osteta rauhoitusalueelta ollenkaan tai ainakaan samoilla ehdoilla kuin normaalisti."

FSC-sertifiointiin ovat Suomessa sitoutuneet merkittävimmät puunostajat Stora Enso, UPM ja Metsä Group. FSC:n jäseniin kuuluu myös etujärjestö Metsäteollisuus ry.

"Metsäteollisuuden julkisuudessa esittämä kanta, jonka mukaan FSC-sertifiointi ei mainittavasti vaikuta puukauppaan, ei pidä paikkaansa", tutkimuspyynnössä arvostellaan.

Kun puunostajat pyrkivät pakottamaan metsänomistajia FSC-sertifikaattiin, on tutkimuspyynnön mukaan kyse puunostajien kartellinomaisesta yhteistyöstä.

Tutkimuspyyntöön on hankittu asiantuntijalausunto Aalto-yliopiston yritys- ja kilpailuoikeuden professorilta Petri Kuoppamäeltä.

Kuoppamäki päätyy lausunnossaan siihen, että kysymys on kartellista, jossa mukana ovat kaikki merkittävät puunostajat.

"Katson, edeltä ilmenevin perustein, että saatavilla olevan tosiseikaston perusteella metsäyhtiöiden yhteistyö täyttää kilpailulain 5 §:ssä kielletyn kilpailijoiden välisen horisontaalisen yhteistyön tunnusmerkistön. Menettely on suoraan lain nojalla kiellettyä."

"Kilpailulain 6 §:n tehokkuuspuolustuksen edellytykset eivät saatavilla olevan tosiseikaston perusteella täyty", Kuoppamäki toteaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoa Matti Tulokas pyytää ryhtymään tarvittaessa kilpailulain edellyttämiin toimiin.

Matti Tulokkaan asiamiehenä toimii jo eläköitynyt Mikko Tulokas, joka oli korkeimman oikeuden jäsen 20 vuotta ja joka hoiti sivutoimisesti kilpailuneuvoston puheenjohtajan tehtävää vuosina 1993–2003.

Hämeenlinnan Tuuloksessa asuva Matti Tulokas on Mikko Tulokkaan veljenpoika.

Tutkimuspyynnöstä ensimmäisenä kertoi Hämeen Sanomat.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Metsien suojelun lainsäädäntöä yksityistetään

Saavatko ympäristöjärjestöt tosiaan kartoittaa yksityisten metsiä jokamiehenoikeudella? Varatuomari: "Sillä on selvä kaupallinen tavoite"

Lukijalta: Inarin yhteismetsän osakkaina olevat yksityishenkilöt ovat luonnonsuojelun ja nykyisen ilmastokeskustelun vankeja

En odota kirjettä Metsä Groupilta