Metsä

Puu työllistää metsässä ja tehtailla - työpaikat jakautuvat kolmeen koriin, tiedätkö miten?

Metsäteollisuus maksaa palkkoja vuosittain noin 2,2 miljardia euroa.
Elli Paananen
Metsä työllistää Suomessa yhä paljon ihmisiä ja on merkittävä tulonlähde ympäri Suomea.

Metsäsektorin suorat työpaikat jakautuvat Suomessa hyvin tasaisesti kolmeen lokeroon. Puutuoteteollisuus työllistää kolmanneksen, massa- ja paperiteollisuus toisen kolmanneksen ja metsätalous loput. Kaikkiaan metsäsektorin suorassa palveluksessa oli toissa vuonna 62 000 henkilöä. Vielä vuonna 2010 määrä oli Luonnonvarakeskuksen mukaan 69 000.

Jos nykylukuihin laskee mukaan välilliset työpaikat, työllistämisvaikutus nousee noin 140 000 henkilöön.

Vaikka vuosi 2018 oli ennätyksellinen monessa suhteessa, metsätalouden työpaikkoja se ei lisännyt. Metsäteollisuuden työpaikkojen määrä sen sijaan kasvoi noin neljällä tuhannella hyvän suhdanteen ja Äänekosken sellutehtaan käynnistymisen myötä. Vuoden 2019 luvut eivät ole vielä valmiit.

Metsäteollisuuden puutuoteteollisuudessa työskentelee 21 000 henkilöä ja heistä joka kolmas on sahateollisuudessa. Levyteollisuudessa työskentelee muutama tuhat ja loput 11 000 ovat rakennuspuusepänteollisuuden ja puutalojen valmistuksen parissa.

Massa-, paperi- ja kartonkiteollisuus tarjoaa töitä noin 20 000 henkilölle. Metsätalouden sisällä joka toinen työpaikka liittyy puunkorjuuseen. Metsänhoito työllistää yli 6 000 henkeä ja metsätaloutta palveleva toiminta kuten neuvonta ja puunosto useampaa tuhatta sekin.

Metsäsektorin kyljessä työskentelee paljon ihmisiä joiden työpaikat tilastoituvat muualle. Luken tutkija Marja Kallioniemi kertoo, että raakapuukuljetusten noin 3 000 kaukokuljetuskuljettajaa näkyvät liikenteen luvuissa, kuten myös muut kuljettajat. Metsäteiden ja ojien kunnostajat lasketaan maanrakentajiin ja tilastoista puuttuvat myös ulkomailta Suomeen tulleet työntekijät. Myös matkailussa on metsän parissa työskenteleviä.

Suhdanteiden heiluessa metsätalouden parissa työskentelevien määrä on pysynyt pitkään hyvin samankaltaisena. Teollisuudessa määrät laskivat pitkään ennen vuoden 2018 nousua. Kallioniemen mukaan Luken arvioissa alan työllisyys voi nousta, jos uudet innovaatiot ottavat tulta. Samoin uudet sellutehtaat voisivat näkyä työllisyydessä.

"Metsäteollisuuden työpaikat ovat kovin kaivattuja. Ei ole päättäjillä helppoa miettiä niitä ja hiiliasioita."

Korjattu 10.3.2020 klo 16.15 Luken tutkijan sukunimi.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI