Etelä-Savossa suunnitellaan metsänhoitoyhdistysten fuusiota – liki maakunnan laajuinen yhdistys vahvistaisi asemaansa maan suurimpien kärjessä - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Etelä-Savossa suunnitellaan metsänhoitoyhdistysten fuusiota – liki maakunnan laajuinen yhdistys vahvistaisi asemaansa maan suurimpien kärjessä

Metsänhoitoyhdistykset Kangasniemi-Pieksämäki ja Etelä-Savo aikovat sulautua vuoden 2022 alussa.
Pentti Vänskä
Sulautumista suunnittelevien Etelä-Savon ja Kangasniemi-Pieksämäen metsänhoitoyhdistysten alueella kestävä hakkuusuunnite on 4,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Metsänhoitoyhdistykset Etelä-Savo ja Kangasniemi-Pieksämäki suunnittelevat fuusiota.

Molempien yhdistysten hallinnot ovat päättäneet sulautumiseen tähtäävän selvitystyön tekemisestä kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Yhdistymisestä on tarkoitus päättää ensi kevään valtuustojen kokouksissa. Fuusio tulisi voimaan vuoden 2022 alussa.

Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys kattaisi sulautumisen toteutuessa lähes koko maakunnan. Liikevaihdolla, toimihenkilöiden määrällä tai vuosittaisilla hakkuilla vertailtaessa Etelä-Savo olisi fuusion jälkeen koko maan suurin.

Jäsenmäärältään ja metsäpinta-alaltaan se olisi Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen kanssa jokseenkin samankokoinen.

Yhdistyksen toimialueena olisi Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pois lukien Leivonmäki), Juvan, Kangasniemen, Mikkelin (pois lukien Ristiina ja Suomenniemi), Savonlinnan, Sulkavan, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, ja Rantasalmen kuntien alueet.

Sulautumista suunnittelevissa yhdistyksissä on yhteensä noin 20 000 metsänomistajaa ja metsäpinta-alaa 675 000 hehtaaria. Yhdistysten alueella kestävä hakkuusuunnite on 4,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

"Rakennekehityksen tarkoituksena on turvata tulevaisuudessakin maakunnan metsänomistajille laajat paikalliset metsäpalvelut ja huolehtia metsänomistajien edunvalvonnasta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä", sanoo Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen johtaja Petri Pajunen.

Valtakunnallisesti tavoitteeksi on asetettu 20 metsänhoitoyhdistystä 2020-luvun loppuun mennessä, mikä tarkoittaa maakunnan kokoisia yksiköitä.

"Etelä-Savon osalla tämä tavoite oltaisiin saavuttamassa etupainoisesti", Pajunen toteaa.

Suuremmassa yksikössä toimintoja saataisiin Pajusen mukaan edelleen tehostettua ja päällekkäisiä toimintoja karsittua.

"Metsänomistajalla on käytettävissään suuremmassa yhdistyksessä entistä laajempi joukko metsäammattilaisia ja erikoisosaamista puukauppaan, puunkorjuupalveluun, metsänhoitoon, metsätiepalveluihin, metsätilojen omistusjärjestelyihin ja metsäkiinteistökauppaan liittyen."

Laajentuneella Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksellä olisi 19 toimistoa ja 50 metsäasiantuntijaa.

Kaikkiaan yhdistyksessä työskentelisi 85 toimihenkilöä. Yrittäjät ja metsurit mukaan lukien se työllistäisi lähes 300 henkilötyövuoden verran. Liikevaihto olisi noin 20 miljoonaa euroa.

Katso uusin video
Lue lisää

Kuusitukin kauppa vetää – kuitupuiden kysyntä vaihtelee eri puolilla maata

Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys toimii päänavaajana yhdistysten ja metsätiloja hallinnoivan Conifer Consultingin yhteistyössä

Puukauppa vilkastumassa vaisun alkuvuoden jälkeen – sekä tukille että kuitupuulle on nyt kysyntää

Hakkuilla kaivataan kunnon pakkasia ja lunta – maa on lähes lumeton Joensuu–Oulu-linjan eteläpuolella