Metsä

Selvitys: Metsänhoidossa syytä varautua tuhoriskin kasvuun – kuusi ongelmissa ilmaston lämmetessä

Suomen ilmasto on lämmennyt kaksi kertaa nopeammin kuin maapallolla keskimäärin.
Johannes Tervo
Aila-myrskyn tuhot viime viikolla jäivät alle 20 miljoonaan euroon.

Suomen metsät kohtaavat ilmaston, joka voi nostaa tuhoriskin aivan eri tasolle. Siihen verrattuna viime viikon Aila-myrsky tarjosi vain pienen näytepalan.

Ilmatieteen laitos on koonnut tämänhetkisen tietämyksen ja arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomessa metsänhoidon näkökulmasta. Lämpeneminen voi Suomessa tarkoittaa jopa yli viittä astetta kuluvan vuosisadan aikana, jos kansainvälisissä ilmastotavoitteissa epäonnistutaan.

Tällä olisi metsillemme arvaamattomia vaikutuksia erityisesti tuhoriskien kannalta. Tehty selvitys on osa metsänhoidon suositusten uudistamista.

Tapion Ilmatieteen laitokselta tilaama raportti Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa metsänhoidon näkökulmasta kokoaa tutkimustiedon ja antaa eväitä metsänhoidon suositusten uudistamiseen ilmastokestävyyden näkökulmasta.

Selvityksessä todetaan, että Suomessa lämpötila on tähän mennessä noussut noin kaksi kertaa enemmän kuin maapallolla keskimäärin. Myös jatkossa lämpenemisen ennakoidaan olevan maapallon keskimääräistä lämpenemisvauhtia nopeampaa.

Pahimman skenaarion mukaan Suomen ilmasto voisi vuoteen 2100 mennessä lämmetä yli viisikin astetta lisää nykyisestä. Talvella lämpötilojen ennustetaan nousevan noin 1,5–2-kertaisesti sen mitä kesällä.

Metsien ilmastokestävyyttä on syytä ryhtyä vahvistamaan metsänhoidon keinoin heti, sillä metsän näkökulmasta seuraavat 80 vuotta on lyhyt aika.

Tänään tehtävillä metsänhoidon ratkaisuilla vaikutetaan tulevaisuuden metsien rakenteeseen ja siihen, miten metsät pystyvät sopeutumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin ja tuhoriskeihin. Metsien avulla voidaan myös hillitä ilmastonmuutosta vahvistamalla hiilinieluja ja korvaamalla fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla.

Selvitys vahvistaa, että ilmastonmuutos voi lisätä Suomen metsien kokonaiskasvua, mutta myös metsätuhoriskien uhka voimistuu selvästi. Tämä tuo epävarmuutta metsien elinvoimaisuudelle, erityisesti kuusimetsille.

”Tuhoriskien muutoksiin kannattaa varautua pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi hyönteistuhojen riski voi vuosikymmenten aikana muuttua paljonkin ja tänään epätodennäköiseltä tuntuva tuho voi olla hyvinkin todennäköinen 50 vuoden päästä”, kertoo tutkija Ilari Lehtonen Ilmatieteen laitokselta.

”Muuttuviin tuhoriskeihin kannattaa varautua esimerkiksi puulajivalintoja miettiessä. Kuusi ei hyödy lämpenemisestä samalla tavalla kuin muut puulajit ja on lisäksi altis monille metsätuhoille.”

Metsien hiilinieluja ja hiilivaraston kestävyyttä voidaan vahvistaa useilla metsänhoidon keinoilla. Muuttuva ilmasto edellyttää koko metsäalalta ennakoivaa varautumista ja tuhoriskien entistä parempaa hallintaa.

Talvien muuttuminen leudommiksi asettaa uusia haasteita myös puunkorjuuseen ja logistiikkaan.

Metsänhoidon suosituksissa kuvataan useita metsänhoidon vaihtoehtoja, joista metsänomistaja voi valita itselleen ja metsänsä tilanteeseen parhaiten sopivat.

Menetelmiä esitellään kokonaiskestävän metsänhoidon teemojen kautta, esimerkiksi miten toimenpiteet vaikuttavat taloudelliseen tulokseen, vesistöihin tai luonnon monimuotoisuuteen. Ilmastokestävyys on uusi näkökulma tähän kokonaisuuteen.

Nyt valmistunut selvitys ilmastotieteellisestä tutkimusnäytöstä antaa eväitä täydentää suosituksia, jotta riskejä olisi helpompi hallita.

”Metsien hyvän kasvun varmistaminen, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen sekä taloudellinen tulos ovat metsänomistajille tärkeitä tavoitteita. Metsänomistajat kaipaavat tietoa, miten muuttuva ilmasto vaikuttaa metsiin, ja millainen metsänhoito on kaukaa viisasta”, kertoo metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo Tapiosta.

Metsänhoidon suosituksiin tarvitaan uusia vaihtoehtoja sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen että ilmastonmuutoksen hillintään. On tärkeää kuvata, millä eri tavoin metsänomistaja voi toteuttaa ilmastoon liittyviä tavoitteitaan metsänhoidon avulla.

Metsänhoidon suositukset uudistuvat myös esitystavaltaan, kun www.metsanhoidonsuositukset.fi -palvelu julkaistaan keskiviikkona 23.9.

Katso uusin video
Lue lisää

Kirjanpainajatuhojen lisääntyessä sahateollisuus uskoo Suomen olevan etulyöntiasemassa – "Jos sahoille tulee raaka-aineesta pulaa esimerkiksi Saksassa tai Itävallassa, Suomi voisi hyötyä tästä"

Talvien leudontuessa Suomen lintukanta monipuolistuu – muutos ei ole yksinomaan hyvästä

Metsitystueksi vahvistui 1 000–2 000 euroa ja hoitopalkkioksi 900 euroa hehtaarilta

Lintukuvaaja seuraa talvien muuttumista aitiopaikalta: "Muutos on ylivoimaisesti nopeampaa mitä se on ikinä ollut, eivätkä eläimet ehdi sopeutua siihen"