Metsä

PEFC-kriteerien toinen luonnos kommentoitavana: Säästö- ja lahopuiden määrä sekä suojakaistojen pinta-ala kaksinkertaistumassa

Säästöpuuryhmiin ja suojakaistoille jäävän puuston arvo on Tapion laskelman mukaan noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.
Jaana Kankaanpää
Säästöpuiden määrä kasvaa uudistuvassa PEFC-sertifikaatissa. Vanhaan verrattuna elävien säästöpuiden vähimmäismäärä kasvaa hehtaarilla 1,5–3 kuutiolla.

Metsien kestävän käytön osoittavan PEFC-metsäsertifikaatin kriteerit ovat uudistumassa.

Päivitetyissä säännöissä soiden ja vesistöjen reunoille jätettävät suojakaistat levenevät ja hakkuualoille jätettävien säästö- ja lahopuiden määrä kasvaa.

Tapion syyskuussa julkaiseman selvityksen mukaan ehdotetuilla muutoksilla on huomattavia vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen.

Muutoksista hyötyvät muun muassa suoluontotyypit, riistalinnut, purojen pienilmasto, järeiden puiden pinnoilla elävät lajit ja lahopuustosta riippuvaiset lajit.

Uusia kriteerejä voi kommentoida PEFC:n sivuilla 22. lokakuuta asti.

Metsänomistajille uudet säännöt tarkoittavat miljoonien eurojen vuosittaista lisäinvestointia monimuotoisuuden edistämiseen.

Tapion laskelman mukaan säästöpuuryhmiin ja suojakaistoille jäävän puuston arvo on vuodessa noin 20 miljoonaa euroa. Valtaosa siitä on päätehakkuissa jätettäviä säästöpuita.

Koko maassa metsiin jätettävän säästöpuuston määrä kaksinkertaistuu noin miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Hehtaarilla säästöpuiden vähimmäismäärä kasvaa 1,5–3 kuutiolla vanhoihin vaatimuksiin verrattuna.

Viiden läpimitaltaan yli 15 senttimetrin säästöpuun lisäys vähentää metsänomistajan puunmyyntituloja noin 86 eurolla hehtaarilla.

Luku on vain arvio, sillä säästöpuiksi valikoituu usein monimuotoisuudelle tärkeitä mutta taloudellista arvoltaan vähäisempiä lehtipuita.

Nykyinen PEFC-sertifikaatti edellyttää yhteensä vähintään 10:tä säästö- ja lahopuuta hehtaarilla.

Uusissa säännöissä määrä nousee 20:een. Säästöpuita tulee olla vähintään 10 ja kuolleita puita keskimäärin 10 leimikkotasolla.

Lisäksi säästöpuiden minimiläpimittaa kasvatetaan 15 senttiin 10:stä. Kuolleiden puiden minimiläpimitta sen sijaan laskee 20:stä 15:een.

Muutos voi olla Tapion mukaan myönteinen, jos lahopuiden kokonaismäärä kasvaa, eikä se tapahdu järeiden lahopuiden kustannuksella.

Jos kuviolla ei ole riittävästi lahopuuta, tehdään tilalle kaksi–viisi tekopökkelöä.

Uudet kriteerit kaksinkertaistavat nykyisestä myös soiden ja vesistöjen suojakaistojen pinta-alan.

Aiemmin vesistöjen ja soiden reunoille jätettävän suojakaistan vähimmäisvaatimus oli 5–10 metriä. Uusissa kriteereissä se on nostettu soilla vähintään 10 metriin ja vesistöjen reunoilla keskimäärin 10 metriin, mutta kaikkialla vähintään viiteen metriin.

Levennysten taloudelliset vaikutukset metsänomistajille ovat Tapion mukaan vähäiset, vesiensuojelulle ja monimuotoisuudelle sitäkin tärkeämmät.

Muutos lisää myös jatkuvan kasvatuksen alaa, koska suojakaistoilla puustoa voi korjata vain poimintahakkuilla.

"Muutokset kohdentavat jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä juuri sinne, missä siitä saadaan monipuolisia hyötyjä", sanoo Tapion johtava asiantuntija Lauri Saaristo. Hän esitteli selvityksen tuloksia toissa viikolla webinaarissa.

Lopullisen version on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Kriteerejä päivitetään, jotta ne ovat linjassa lainsäädännön ja tutkimustiedon kanssa. Muutokset tulevat käyttöön vasta 2023.

Lue myös:

Keski-Euroopan metsätuhot lisäävät PEFC-sertifioinnin suosiota

Metsänomistajia houkutellaan tiukempaan sertifiointiin, mutta kannattaako se? – "Kymmenientuhansien panos edellyttää aika vahvaa näyttöä selkeästi korkeammasta kantohinnasta”

PEFC-sertifikaatin kriteerien päivitys edistyy – ensimmäinen luonnos keräsi satoja kommentteja

Katso uusin video
Lue lisää

Pohjoisten metsien ääni entistä paremmin kuuluviin PEFC:ssä: Riikka Joukio nousi kansainvälisen hallituksen varapuheenjohtajaksi

Raiskattiinko metsiä surutta? Luonnon muutosta on vaikea mitata

Leimikon pystymittauksesta lahopuun vaakamittaukseen

Fossiilitaloudesta luopuminen korostaa metsäbiotalouden asemaa