Metsä

Stora Enso muuttaa jälleen tukin mittavaatimuksia: kaksihintajärjestelmä ja väliluokka koko maahan – "Haluamme varmistaa kilpailukykymme puumarkkinoilla"

Sahatavaran hyvä kysyntä ja hintojen nousu on kiristänyt kilpailua tukkileimikoista.
Lari Lievonen
Stora Enson uudet tukin mittavaatimukset tulivat voimaan joulukuun alussa.

Stora Enso on päättänyt muuttaa vuosi sitten syksyllä käyttöön otettuja tukkien mittavaatimuksia.

Viime vuoden loppupuolella yhtiö nosti tukin minimilatvaläpimitan männyllä 15 senttimetristä ja kuusella 16 senttimetristä 18 senttimetriin Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Etelä-Suomessa mäntytukilla on kokeiltu runsaan vuoden ajan kaksihintajärjestelmää, missä latvaläpimitaltaan 15–17,9 sentin tukista on maksettu vähemmän kuin yli 18 sentin tukista.

Stora Enson osto- ja asiakkuusjohtajan Sami Honkasen mukaan nyt yhtiö ottaa tukkien mittavaatimusten kiristyksessä askelia taaksepäin.

"Kaksihintajärjestelmä tulee sekä kuusitukille että mäntytukille Itä- ja Pohjois-Suomeen. Etelä-Suomessa mäntytukilla jatketaan kaksihintajärjestelmää."

Uusien vaatimusten mukaan Itä- ja Pohjois-Suomessa latvaläpimitaltaan 15–17,9 sentin väliluokassa mäntytukin hinta on alempi kuin yli 18 sentin järeän tukin hinta, mutta parempi kuin pikkutukin. Kuusitukilla vastaava väliluokan tukki on 16–17,9 senttiä.

Etelä-Suomessa kuusitukilla ei ole kaksihintajärjestelmää, vaan minimilatvaläpimittana säilyy 16 senttiä.

Viime vuonna kiristyneet tukin mittavaatimukset eivät menneet Honkasen mukaan puumarkkinoilla läpi niin kuin alun perin toivottiin. Siksi järjestelmää päätettiin muuttaa kohti aiempaa käytäntöä.

"Haluamme varmistaa kilpailukykymme puumarkkinoilla."

Osaltaan muutosta vauhditti sahateollisuuden kohentunut tilanne.

"Sahojen kannattavuudessa on Suomessa edelleen haasteita, mutta sahatavarassa on myönteistä hintakehitystä ja kysyntä hyvä eli puuta tarvitaan."

Mittavaatimuksissa pikkutukin ja järeän tukin väliin tarvitaan Honkasen mukaan hinnaltaan halvempi väliluokka, koska alle 18 sentin tukeista saadaan lautaa ja lankkua vähemmän kuin järeämmistä tukeista.

"Kaikkea ei osteta keskihinnalla, vaan hinta muodostuu markkinoilla sen mukaan, millainen kohde on."

Pikkutukkeja Stora Enso aikoo hankkia aiempaa enemmän lähinnä Honkalahden sahalle Lappeenrantaan ja Uimaharjuun Joensuuhun. Pikkutukkien latvaläpimitta voi alimmillaan olla 11 senttiä.

Puukaupan Honkanen kehuu käyneen viime viikkoina vilkkaasti.

Halutuimpia ovat heti korjuukelpoiset päätehakkuuleimikot, joilla helpotetaan sahateollisuuden tukkipulaa.

Myös Stora Enso on joutunut rajoittamaan tänä syksynä sahojen tuotantoa jonkin verran raaka-aineen niukkuuden vuoksi.

Vaikka tulevien talvikuukausien sääoloista ei ole tietoa, myös tukkivaltaisia talvileimikoita ostetaan Honkasen mukaan alueellisesti vaihdellen.

Kuitupuuta varannoissa on runsaasti, joten talviharvennusten kysyntä on paikoitellen vaisua.

Lue lisää:

Stora Enso kiristää tukkien mittavaatimuksia nyt myös Pohjois-Suomessa – Etelä-Suomessa mäntytukille uusi väliluokka

Stora Enso kiristää tukkien mittavaatimuksia – metsänomistajien puukauppatuloja leikkaavaa muutosta perustellaan sahateollisuuden ongelmilla

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Stora Enso kiristää tukkien mittavaatimuksia – metsänomistajien puukauppatuloja leikkaavaa muutosta perustellaan sahateollisuuden ongelmilla

Stora Enso kiristää tukkien mittavaatimuksia nyt myös Pohjois-Suomessa – Etelä-Suomessa mäntytukille uusi väliluokka

Stora Enso on löytänyt lisää tukin katkontavirheitä – vahingot luvataan korvata metsänomistajille

Sahurit: Pienten tukkien sahaus täysin kannattamatonta