Metsä

Kiertotalousohjelma sallii puunkäytön lisäämisen – huolet uusiutuvien raaka-aineiden käyttökatosta ovat turhia, valtiosihteeri Tiilikainen vakuuttaa

Hallituksen piirissä on Kimmo Tiilikaisen (kesk.) mukaan jo sovittu kiertotalousohjelmatyöryhmän ehdotukseen tarkennuksia.
Pentti Vänskä
Kiertotalouden ohjelmaehdotuksen laatinut työryhmä esitti, että vuonna 2035 primääriraaka-aineiden kotimainen kokonaiskulutus ei ylitä vuoden 2015 tasoa.

Bioenergia-ala ja metsäteollisuus huolestuivat tällä viikolla julkistetusta ehdotuksesta kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi.

Ohjelmaehdotuksen laatinut työryhmä esitti, että vuonna 2035 primääriraaka-aineiden kotimainen kokonaiskulutus ei ylitä vuoden 2015 tasoa.

Bioenergia ry totesi, että luonnonvarojen kestävä ja mahdollisimman tehokas käyttö ovat kannatettavia tavoitteita.

"Olemme kuitenkin hyvin yllättyneitä, että ohjelmaehdotuksessa on esitetty kaikille primääriraaka-aineille, myös uusiutuville, kotimaisen kulutuksen katto ilman keskustelua alan järjestöjen kanssa, ilman minkäänlaisia vaikutusarvioita ja irrallaan muusta hallituksen strategiatyöstä ja esimerkiksi teollisuuden laatimista tiekartoista", Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka arvosteli.

Laurikka arvioi, että käyttökatto rajaa vaihtoehtoja päästä varsinaisiin ympäristötavoitteisiin ja heikentää metsäsektorin toimintakykyä.

Metsäteollisuus ry piti kiertotalouden ohjelmaehdotukseen kirjattuja luonnonvarojen käyttöä koskevia tavoitteita ongelmallisina, koska ne eivät huomioi uusiutuvien luonnonvarojen hyötyjä uusiutumattomiin verrattuna. Tavoitteet on järjestön mukaan myös asetettu ilman tarkempaa vaikutusten arviointia.

Valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) pitää bioenergia-alan ja metsäteollisuuden huolia ymmärrettävinä, mutta turhina.

Hallituksen piirissä on Tiilikaisen mukaan jo sovittu kiertotalousohjelmatyöryhmän esitykseen tarkennuksesta, jonka mukaan linjaus koskee kotimaista kulutusta, mutta vientiteollisuuden raaka-aineen käyttöön ei tule rajoitteita.

"Hallituksen tarkennus on myös senkaltainen, että kun uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä vähennetään, silloin on mahdollisuus jopa kasvattaa uusiutuvien käyttöä. Tämä antaa mahdollisuuden siihen, että fossiilisia polttoaineita korvataan uusiutuvalla metsäpohjaisella energialla."

Käytännössä hallituksen linjaus tarkoittaa, että turpeen polton vähetessä sitä korvaavaa puun energiakäyttöä voidaan lisätä.

Kun raaka-aineen käyttökatto ei koske vientiteollisuutta, se mahdollistaa myös Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan kaltaiset puunkäyttöä lisäävät investoinnit.

Kiertotalousohjelma ei rajoita Tiilikaisen mukaan puurakentamisen lisäämistä.

"Rakentamisessa kuutio uusiutuvaa puuta painaa paljon vähemmän kuin kuutio betonia. Luonnonvarojen käyttö vähenee, jos raskaampaa materiaalia korvataan kevyemmällä."

Kiertotalouden ohjelmaehdotuksella on nyt edessä lausuntokierros.

Lue lisää:

Bioenergia-ala arvostelee kiertotalouden ohjelmaehdotusta: Raaka-aineen kulutuskatto ohjaa harhaan ja heikentää metsäsektorin toimintakykyä

Ympäristöministeriön työryhmä julkisti kiertotalousohjelmansa: Jäteveron laajentamisen tai veron korottamisen vaikutus jätteen syntymiseen selvitettävä

Katso uusin video: Näin klapi kuplii, kun se on tarpeeksi kuiva
Lue lisää

Puukauppa jatkuu viimevuotista selvästi vilkkaampana

EU-parlamentti hyväksyi kiertotalousohjelman, jossa myös puun käyttö mainittu – Elsi Katainen: "Parlamentti antaa tuen metsäpohjaisille biotuotteille"

Kotimainen pienpuu häviää tuontipuulle, jos keruutuki lakkautetaan, varoittavat Bioenergia ry ja Energiateollisuus ry

Puukauppa käy viime vuoden alkua selvästi vilkkaammin