Metsä

40-vuotisjuhlaa viettävä Keitele Group tavoittelee 10 prosentin kasvua tänä vuonna – hintojen lasku painoi viime tilikauden tulosta

"Ei voi sanoa, että suhdanne olisi nyt erityisen hyvä, mutta tavara liikkuu vähän paremmin hinnoin", Keitele Groupin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio kuvaa markkinatilannetta.
Pentti Vänskä
Kymmenen viime vuoden aikana Keitele Groupin liikevaihto on kolminkertaistunut. Arkistokuva on konsernin suurimmalta tuotantolaitokselta Keiteleeltä Pohjois-Savosta.

Suomen suurimpiin sahayrityksiin kuuluvan Keitele Groupin liiketulos heikkeni viime vuoden elokuussa päättyneenä tilivuonna edelliskauden 14 miljoonasta eurosta 10,2 miljoonaan euroon. Liiketulos suhteutettuna liikevaihtoon laski 5,2 prosentista 3,5 prosenttiin.

Liikevaihtoaan konserni kasvatti 268,8 miljoonasta 292 miljoonaan euroon.

Keitele Groupin hallituksen puheenjohtajan Ilkka Kylävainion mukaan konsernin tuotanto- ja toimitusmäärä kasvoi 18 prosenttia, mutta sahatavaran markkinahinnat jatkoivat tilikauden aikana laskua.

Vientihinnat Suomesta heikkenivät yhdeksän prosenttia, männyn hinta laski kuusta jyrkemmin. Liimapuussa pudotus oli viisi ja höylätavarassa kolme prosenttia.

Kylävainio toteaa liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olleen vahvaa, minkä ansiosta taseen loppusumma pienentyi ja omavaraisuusaste nousi 42,3 prosenttiin kasvaneista investoinneista huolimatta.

Maailmanlaajuisen sahatavaran tuotantomäärän arvioidaan pienentyneen vuonna 2020 kolme prosenttia eli noin 10 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastaa Suomen vuotuista sahatavaran tuotantoa.

"Koronapandemian negatiivisten talousvaikutusten arvioidaan pienentäneen tilapäisesti sahatavaran tuotantoa kulutusta enemmän", Kylävainio toteaa.

Sahatavaran vientihinnat kääntyivät viime vuoden lopulla nousuun.

"Ei voi sanoa, että suhdanne olisi nyt erityisen hyvä, mutta tavara liikkuu vähän paremmin hinnoin", Kylävainio kuvaa markkinatilannetta.

Hän muistuttaa, että vaikka sahatavaran hintoja on saatu korotettua, niin suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä rasittaa Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin heikentyminen vuoden kuluessa suhteessa euroon noin 10 prosenttia. Myös meri- ja konttirahtien hinnat ovat nousseet.

"Iso kysymys on, jatkuuko hyvä kysyntä vai tasaantuuko se, kun asiakkaat saavat varastonsa normaalitasolle.”

Keitele Groupin tavoitteena on Kylävainion mukaan kasvattaa liikevaihtoa kuluvalla tilikaudella 10 prosenttia.

Alajärvellä lisätään sahatavaran ja Keiteleellä jalosteiden kuten liimapuun ja rakennusteollisuuden komponenttien tuotantoa.

"Vuonna 2013 päätimme, että tuotantotavoitteemme on miljoona kuutiometriä sahatavaraa ja liikevaihtomme nousee yli 300 miljoonaan euroon. Nämä tavoitteet olemme nyt saavuttamassa."

Alajärvellä sahatavaran tuotanto on nousemassa 300 000 kuutiometriin eli yhtä suureksi kuin Kemijärvellä. Keiteleellä sahatavaraa valmistuu 430 000 kuutiometriä vuodessa.

Kymmenen viime vuoden aikana Keitele Groupin liikevaihto on kolminkertaistunut.

Viime tilikauden investoinnit olivat 24,8 miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia liikevaihdosta.

Suuria investointeja ei Kylävainion mukaan ole suunnitteilla.

"Nyt tavoitteena on saada täysi kapasiteetti käyttöön joka tehtaalla. Korvausinvestointeja tulee, mutta niiden summat ovat pienempiä."

Keitele Groupilla on menossa juhlavuosi. Tuotanto Keiteleellä käynnistyi 40 vuotta sitten elokuussa 1981.

Viime tilikaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 515 henkilöä.

Keitele Group ei ole koko historiansa aikana irtisanonut tai lomauttanut henkilöstöään.

Jukka Pasonen
Keitele Group omavaraisuusaste vahvistui 42,3 prosenttiin kasvaneista investoinneista huolimatta.
Katso uusin video: Näin sutjakasti sahapihan tukkikoura muuttuu lumiauraksi
Lue lisää

Sahatavaran hinnat kohonneet ennätyksellisen korkealle Yhdysvalloissa – myös muualla näkymät ovat lupaavat

Ministeri Matti Vanhanen odottaa vielä sahainvestointeja Pohjois-Suomeen Kemin biotuotetehtaan lisäksi: "Kasvavat hakkuut tuovat myös lisää tukkia markkinoille"

Sahatavaran vientikauppa käy viimevuotista paremmin hinnoin ja yritysten tilauskanta on hyvä – kohonneet rahtikustannukset syövät kannattavuutta

UPM aikoo sulkea toisen sahauslinjan Kaukaalla Lappeenrannassa – työpaikkoja häviämässä yhtiön sahaustoiminnasta 60