Perjantain 3.12. lehden jakelussa on häiriöitä. Näköislehti ja verkkosisällöt ovat toistaiseksi vapaasti luettavissa.
Metsä

EU:n hiilinielulainsäädäntö tiukentaa otetta Suomen metsistä – "Metsänomistajien tekemä ilmastotyö pitää saada näkyväksi"

Tulkinta hiilinielujen laskennasta muuttuu jälleen. MTK muistuttaa, että Suomen nieluilla ei saa korvata muiden maiden päästöjä.
Timo Aalto
Vaikka lulucf-asetus ei rajoita suoraan hakkuiden määrää, tiukat päästörajoitukset vaikuttavat metsäsektorin kilpailukykyyn.

Euroopan komissio aikoo uudistaa energia- ja ilmastolainsäädännöt kuluvana vuonna. Tarkoitus on saada EU-maat saavuttamaan tiukentuneet ilmastotavoitteet.

MTK:n mielestä EU:n laskentamalli maankäyttösektorin ja metsätalouden päästöistä ja nieluista on uudistettava. Nykyinen laskentamalli kohtelee metsäisiä EU-maita epäoikeudenmukaisesti.

Metsänomistajan etu on, että metsät nähdään todellisina nieluina laskennallisten päästöjen sijaan.

”Metsänomistajien tekemä ilmastotyö, hyvä metsänhoito ja metsien kasvuun panostaminen pitää saada politiikassa näkyväksi”, MTK:n asiantuntija Anssi Kainulainen sanoo.

MTK:n mielestä kaikkien maankäyttöluokkien päästöt ja nielut tulisi laskea sellaisenaan mukaan eikä niitä tulisi verrata historialliseen metsien käyttöön. Laskentamallista pitäisi poistaa kattoluku, joka kertoo, minkä verran nieluja voidaan maksimissaan käyttää päästövähennyksiin.

”Nyt olisi oiva paikka ottaa korjausliike perusasioissa.­ MTK:n esittämä malli ei tarkoita maankäyttösektorin ilmastopolitiikan vesittämistä. Se tarkoittaa EU:n maankäyttö­sektorin ilmastopolitiikan saattamista Pariisin ilmasto­sopimuksen viitoittamalle raiteelle”, Kainulainen kertoo.

”Kun päästöt ja nielut ovat samassa korissa, niin lopullinen etumerkki ratkaisee ja nähdään, ollaanko päästön vai nielun puolella.”

Laskennassa tulee pitää huoli siitä, ettei Suomen nieluilla korvata jonkin muun eurooppalaisen toimialan päästöjä.

”Riskinä on, että osa maista sysää omat päästönsä niille, jotka ovat nielun puolella. On vastuullista, että jokainen hoitaa oman tonttinsa, vaikka EU onkin ilmastotavoitteessa yhdessä.”

Nykyinen laskentamalli ei tyydytä monia metsäisiä EU-maita.

”Eri jäsenmailla on erilaisia poliittisia ambitioita ja pelko­tiloja. Osa katsoo, että tulipa hyvä diili edellisellä kierroksella, ja nykyistä laskentatapaa pitäisi siksi jatkaa. Osalle lulucf-sektori on mitätön kokonaispäästökakussa. Suomelle se on kuitenkin erittäin merkittävä”, Kainulainen painottaa.

Nykyinen lulucf-laskentamalli perustuu hiilinielun vertailu­tasoon, jota vasten tulevien vuosien hiilinielujen todellista kehitystä verrataan. Laskelmilla mallinnetaan tilannetta, jossa metsätalous jatkuisi samanlaisena kuin 2000-luvulla.

Vaikka vertailutaso ei itsessään vaikuta hakkuiden määrään, luku on merkittävä Suomen ilmastovelvoitteiden saavuttamisen kannalta.

Jos metsien hiilinielu jää vertailutasoa huomattavasti pienemmäksi, kansallisia päästövähennyksiä tulee hakea muualta. Toinen vaihtoehto on, että Suomi ostaisi muilta mailta nieluoikeuksia.

Suomi sai lulucf-asetuksen neuvotteluissa kolme vuotta sitten metsäisenä maana kymmenen miljoonan hiilidioksiditonnin nieluhelpotuksen, jota on mahdollista käyttää päästövähennyksiin.

Komissio ja Suomi tulkitsevat nieluhelpotusta eri tavoin. Komissio rajaisi, että Suomi ei voisi kompensoida esimerkiksi metsäkadon päästöjä sille luvatulla nielujoustolla.

Ilman nieluhelpotusta Suomen metsistä voi tulla laskennallinen päästö. Neuvottelut tästä ovat kuitenkin edelleen auki.

”Laskenta tulee olemaan tiukoilla. Olemme epäonnistuneet peruspolitiikan teossa, jos päädymme siihen, että luonnontieteellinen nielu on laskennallinen päästö”, Kainulainen toteaa.

”Juridisessa mielessä näyttää myös räikeältä, jos kerran sovittu asia ei toisessa mutkassa enää pidäkään.”

Lue myös:

Euroopan parlamentista ei löydy ymmärrystä Suomen metsäiselle erityisasemalle – komissio on perumassa Suomelle luvattua nieluhelpotusta

EU:n ilmastolaki päättää jäsenmaiden hakkuista – "Jos lulucf-päivitys hoidetaan huonosti, jälkilasku tulee meille metsäisille maille"

EU:n tuore ilmastotavoite uhkaa tuoda uutta sääntelyä metsille – Marin: "Tavoite pitää saavuttaa päästöjä vähentämällä"

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Lue, miten monin tavoin EU vaikuttaa metsiin – esitykset tulevat näkymään myös metsänomistajien arjessa

Pahamaineinen EU-laki hiilinieluista muuttumassa Suomi–ystävälliseksi – Ville Niinistö: Suomi ei joudu paikkaamaan muiden maiden nieluja

Metsiä älköön autioksi hävitettäkö

Turpeen käyttö vaakalaudalla – EU-säädös uhkaa kiristää kasvihuoneiden, Neovan ja koko Euroopan puutarha-alan rahoitusta, jos kohteiden luokittelua ei muuteta