Metsä

EU:n tuore ilmastotavoite uhkaa tuoda uutta sääntelyä metsille – Marin: "Tavoite pitää saavuttaa päästöjä vähentämällä"

Päästötavoitteet EU:ssa kiristyvät. Komissio alkaa valmistella muutoksia myös maankäyttöön ja metsiin liittyvään lainsäädäntöön.
European Union
Sanna Marin kertoi neuvottelujen kestäneen yli 20 tuntia. Keskustelu päästötavoitteista pysyi vielä ylätasolla.

Euroopan unionin johtajat päättivät kiristää EU:n vuoden 2030 päästötavoitetta. Päämääränä on leikata koko EU:n kasvihuonekaasupäästöt 55 prosenttiin verrattuna vuoden 1990 tasoon. Nykyinen tavoite on 40 prosenttia. Asiasta neuvotellaan vielä Euroopan parlamentin kanssa.

Keskustelu venyi huippukokouksessa, koska osa jäsenmaista toivoi yksityiskohtaisia tietoja päästötavoitteisiin pääsemisestä.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) pitää lopputulosta merkittävänä.

"Tärkeää on, että meillä on yhteinen näkemys. On ymmärrettävää, että jäsenmailla on erilaiset lähtökohdat näitä kohti kulkea", Marin kertoo.

Yksi Suomelle tärkeistä asioista ilmastokeskustelussa on se, miten metsien hiilinielut otetaan huomioon uusissa päästövähennystavoitteissa. Uuden 2030-päästövähennyssuunnitelman kautta maankäyttöön ja metsiin liittyvä lainsäädäntö (lulucf) avataan uudelleen. Aiemmista metsiin liittyvistä laskentamalleista on päätetty vasta kuluvana vuonna.

Komissiolta odotetaan ehdotuksia keväällä ja kesällä siitä, miten uusi tavoite vaikuttaa Euroopan maankäyttöön ja metsien hakkuisiin.

Marinin mukaan huippukokouksessa ei keskusteltu metsien roolista päästövähennyksissä. Miten tavoite vaikuttaa Suomen metsien hakkuisiin, ei voi vielä sanoa. "Yksityiskohtiin palaamme", hän kertoi.

”Lähtökohta on, että tavoite pitää saavuttaa päästöjä vähentämällä ja päästökaupan sisällä. Suomi suhtautuu avoimesti päästökaupan laajentamiseen tietyiltä osin”, Marin totesi ennen kokousta.

Ympäristöjärjestöt ovat pitäneet EU-johdon päätöstä kunnianhimottomana, koska kyseessä on niin kutsuttu nettopäästövähennystavoite. Tämä tarkoittaa sitä, että osa päästövähennyksistä voitaisiin korvata hiilinieluilla itse päästöleikkausten sijaan. Siten päästövähennyksiin jäisi vain noin 50 prosentin leikkaustavoite.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo, että tavoite ei ole nielujoustojen osalta Suomen tavoitteiden mukainen.

"Vähennykset voivat siis tapahtua päästövähennysten sijaan myös nieluja kasvattamalla. Suomi ajoi ja tulee ajamaan tuon tavoitteen saavuttamista päästövähennyksillä. Nielujen kasvattamista tarkasteltava erikseen", hän kirjoitti Twitterissä.

Lue myös:

EU:n ilmastolaki päättää jäsenmaiden hakkuista – "Jos lulucf-päivitys hoidetaan huonosti, jälkilasku tulee meille metsäisille maille"

Komissio ja Suomi kompromissiin metsien hiilinielun vertailutasoista – EU:n vaatimus Suomen alkuperäistä ehdotusta kunnianhimoisempi, mutta luku vielä elää

Katso uusin video
Lue lisää

Uusi metsästrategia linjaa sektorin tulevaa keskustelua – miltä metsävuosi 2021 EU:ssa näyttää?

"Sahapuusta on kysyntää" – metsänhoitoyhdistyksen johtaja kannustaa uudistushakkuisiin: "Markkinoilla on nyt imua"

Lukijalta: Miksi Afrikkaan istutetaan puita kompensoimaan suomalaisten päästöjä, kun metsänomistajien ansiosta moni kunta on hiilineutraali jo valmiiksi?

Myyn hiilinieluja