Metsä

Pienpuun korjuuseen 3,75 miljoonaa euroa lisää kemeratukea

Tavoitteena on korvata metsäenergialla turvetta ja kuroa nuorten metsien hoitorästejä umpeen.
Kari Salonen
Valtio haluaa lisätä metsäenergian käyttöä. Sitä tarvitaan turpeen korvaamiseen.

Valtion lisätalousarviossa on myönnetty lisää kemeratukea 3,75 miljoonaa euroa. Lisätuki on tarkoitettu sellaisiin nuoren metsän hoitotöihin, joissa korjataan pienpuuta. Lisärahoituksen tavoitteena on lisätä metsäenergian käyttöä ja purkaa nuoriin kasvatusmetsiin kertyneitä hoitorästejä.

Nuorten metsien harvennushakkuissa korjataan pienpuuta, jota polttamalla tuotetaan energiaa kotimaan lämpö- ja voimalaitoksissa. Pienpuuta tarvitaan energiantuotantoon lähivuosina aiempaa enemmän, kun turpeen käyttö vähenee.

"Metsäenergian käyttö korvaa parhaimmillaan turpeen vähenevää käyttöä. Metsäenergia on ilmastonmuutosta hillitsevää, kestävästi tuotettua energiaa", sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen metsäkeskuksesta. 

Rästejä metsissä riittää. Nuorissa kasvatusmetsissä on myöhässä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaaria.

Jos työt saadaan vauhtiin, kemeratuella voidaan kuroa kiinni noita nuoriin metsiin kertyneitä rästejä. Nuorten metsien hoitoa ja pienpuun korjuuta on mahdollista tehdä kemeratuella yli 45 000 hehtaarin alalla koko maassa.

Viime viikolla myönnetyllä lisätuella pienpuuta on mahdollisuus korjata energiakäyttöön noin puoli miljoonaa kuutiometriä aiempaa enemmän. Korjuualaa on mahdollista lisätä noin 8 700 hehtaarilla.

Nuoren metsän hoidon tukea maksetaan metsänomistajille 230 euroa hehtaarilta kohteissa. Hehtaarikohtaista tukea voidaan korottaa 200 eurolla, jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta.

Lisätuen jälkeen kemeravaroja on tarjolla yhteensä 58,8 miljoonaa euroa. Lisäbudjetissa varattiin neljännes miljoona euroa metsänomistajien aktivointiin. Tukea on jäänyt käyttämättä miljoonia euroja.

Vähimmäismäärä kerätylle pienpuulle on eteläisessä ja keskisessä Suomessa 35 kiintokuutiometriä hehtaarilta ja pohjoisessa Suomessa 25 kiintokuutiometriä hehtaarilta. 

Lisätuen jälkeen kuluvan vuoden kemeravaroja puuntuotannon tukemiseen on 58,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 9 miljoonaa euroa viime vuoden käyttöä enemmän.

Tuen käytön tehostamiseksi valtio varasi lisätalousarviossa 250 000 euroa töiden aktivointikampanjaan. Se tulee tarpeeseen, sillä viime vuosina kemeratukea on jäänyt käyttämättä miljoonia euroja.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Kemeratuen käyttö on kasvanut viimevuotisesta

Kemeratukea käyttämättä 25 miljoonaa euroa

Kiinnostus nuoren metsän kunnostukseen kasvussa

Kemerahakemukset ruuhkautuneet