Metsä

UPM korvaa avohakkuut ojitetuilla korpikohteilla metsän jatkuvapeitteisellä kasvatuksella

”Jatkossa toteutamme yhtiön tilojen korpikohteilla poiminta-, pienaukko- ja kaistalehakkuita", UPM:n metsänhoidon kehityspäällikkö Heli Viiri kertoo.
Johannes Wiehn
UPM on toteuttanut eri-ikäisrakenteisia hakkuita siitä saakka, kun metsälain muutos on sen sallinut, UPM:n metsänhoidon kehityspäällikkö Heli Viiri kertoo. Kuvituskuva.

UPM siirtyy yhtiön metsissä eri-ikäisrakenteiseen eli jatkuvapeitteiseen metsän kasvatukseen rehevillä, ojitetuilla korpikohteilla, UPM kertoo tiedotteessa.

Eri-ikäisrakenteiseen kasvatukseen korpikohteilla siirrytään vaiheittain.

”Olemme toteuttaneet eri-ikäisrakenteisia hakkuita siitä saakka, kun metsälain muutos on sen sallinut", UPM:n metsänhoidon kehityspäällikkö Heli Viiri kertoo.

Uusimmat tutkimustulokset ovat vahvistaneet Viirin mukaan ymmärrystä rehevien turvemaiden aiheuttamista vesistö- ja kasvihuonekaasupäästöistä, ja siksi UPM lisää eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta,

”Jatkossa toteutamme yhtiön tilojen korpikohteilla poiminta-, pienaukko- ja kaistalehakkuita. Tämä mahdollistaa entistä paremmin myös näillä kohteilla elävien lajien huomioimisen.”

UPM kouluttaa omaa henkilöstöään sekä sopimusyrittäjiä työntekijöineen eri-ikäisrakenteisen kasvatuksen vaatimuksiin. Myös metsänomistaja-asiakkaiden metsiin tarjotaan samoja palveluja.

Ilmastonmuutokseen UPM ilmoittaa varautuvansa yhä ilmastopositiivisemmalla metsänhoidolla sekä lisäämällä luonnon monimuotoisuutta.

Yhtiö asetti vuonna 2020 tavoitteekseen kasvattaa lehtipuuosuutta omissa metsissään 20 prosenttiin tilavuudesta. Tavoitteen saavuttamiseksi uudistettiin taimikonhoito- ja harvennusohjeet.

”Vähennämme kuusen viljelytiheyttä jättääksemme lehtipuille lisää kasvutilaa. Varaudumme ilmastonmuutokseen lisäämällä lehtipuiden määrää, koska se vähentää tuhoriskejä sekä lisää metsän monimuotoisuutta. Lehtipuuosuuden kasvattaminen on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä sopiva lehtipuusekoitus parantaa havupuidenkin kasvua”, Viiri sanoo.

Lajien elinympäristöjä voidaan turvata Viirin mukaan monin tavoin.

"Suurin merkitys on yhteistyöllä sekä jatkuvasti kehittyvällä talousmetsien luonnonhoidolla, johon kuuluvat muun muassa säästöpuut, lahopuun lisääminen, vesistöjen suojavyöhykkeet, riistatiheiköt, eri-ikäisrakenteisen kasvatuksen menetelmät sekä sekametsien suosiminen."

Hän toteaa, että suojeluakin tarvitaan. "Myös UPM:n omistamissa metsissä toteutetaan esimerkiksi Metso- ja Helmi-ohjelmien suojelua."

Lue lisää:

UPM aikoo kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omissa metsissään Suomessa – taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden ohjeita muutetaan

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

UPM teki syyskesällä ennätystuloksen markkinoiden poikkeuksellisesta huojunnasta huolimatta

UPM alkaa valmistaa Coca-Colalle kasvipohjaisia juomapulloja

Stora Enson ja Paperiliiton sopu ei ohjaa muita metsäjättejä – varsinkin UPM:n neuvottelujen tilanne tulehtunut

UPM myy Kaipolan paperitehdasalueen Jämsässä – ostaja suunnittelee alueen kehittämistä tuotannolliseen toimintaan