Metsä

Kartellitutkimusten laajuus vielä epäselvä – kilpailuviranomaiset epäilevät sellumarkkinoiden kartellia useissa Euroopan maissa, näin suuria mahdolliset rangaistusmaksut voisivat olla

Ruotsalaisista selluntuottajista Södra on kertonut, että komission tarkastukset koskevat Södraa. Sen sijaan SCA, Hollmen ja BillerudKorsnäs ovat ilmoittaneet, että heidän yksiköissään ei kilpailuviranomaisia ole nähty.
Juha Sinisalo
Suomalaiset suuret selluntuottajat Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre, Stora Enso ja UPM ilmoittivat tiistaina, että yhtiöiden tiloihin oli saapunut kilpailuviranomaisia ennalta ilmoittamatta.

Euroopan komission kilpailuviranomaisten tiistaina aloittamien tarkastusiskujen laajuus sellumarkkinoilla on vielä epäselvää.

Kilpailuviranomaiset ilmoittivat epäilevänsä, että sellumarkkinoilla toimii useissa Euroopan maissa kartelli ja siksi viranomaiset tekevät tarkastuksia yhtiöiden tiloissa.

Komission mukaan tarkastuksen kohteena olevat yhtiöt ovat saattaneet rikkoa EU:n kilpailuoikeussääntöjä eli esimerkiksi sopineet hinnoittelusta tai jakaneet markkinoita.

Epäiltyjä yhtiöitä ei kuitenkaan ole paljastettu, eikä esimerkiksi sitä, tutkitaanko nyt vain Euroopassa sellua tuottavia vai koskevatko tutkimukset myös niitä yhtiöitä, jotka myyvät sellua Eurooppaan.

Viranomaiset eivät myöskään ole kertoneet, kattavatko tutkimukset vain pitkäkuituisen havupuusellun tai vain lyhytkuituisen lehtipuusellun vai koko sellumarkkinan.

Suomalaiset suuret selluntuottajat Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre, Stora Enso ja UPM ilmoittivat heti tiistaina, että yhtiöiden tiloihin oli saapunut kilpailuviranomaisia ennalta ilmoittamatta.

Metsä Groupin pörssiyhtiöön Metsä Boardiin tarkastusiskua ei ole tehty, vaikka yhtiö valmistaa sellua Husumin tehtaallaan Ruotsissa ja kemihierrettä Suomessa kahdella tehtaallaan. Metsä Boardin sellun myy Metsä Fibre, josta Metsä Board omistaa 24,9 prosenttia.

Ruotsalaisista selluntuottajista Södra kertoi myös jo tiistaina, että komission tarkastukset koskevat Södraa.

Samoin tarkastajia on ollut kanadalaisen Mercerin tiloissa Saksassa, missä yhtiöllä on kaksi tehdasta.

Ruotsalaisista SCA, Hollmen ja BillerudKorsnäs ovat ilmoittaneet, että heidän yksiköissään ei kilpailuviranomaisia ole nähty. Hollmenilla markkinasellun osuus tuotantokapasiteetista on vain noin 100 000 ja BillerudKorsnäsillä noin 500 000 tonnia.

SCA:n markkinasellun kapasiteetti on nykyisin liki miljoona tonnia. Ennen vuotta 2018 se oli huomattavasti pienempi, kun nykyisen Essityn pehmopaperit olivat osa yhtiötä. Komissio ei ole kertonut, miltä vuosilta kartellia epäillään.

Maailman suurin markkinasellun tuottaja, brasilialainen Suzano myy sellua myös Eurooppaan. Suzano ei ole kertonut mahdollisista tarkastusiskuista.

Markkinasellun suurin ostaja on Kiina, joka haukkaa maailmalla tuotettavasta markkina­sellusta konsulttiyhtiö Afryn mukaan 38 prosenttia. Euroopan osuus on 28 prosenttia, Kiinan ulkopuolisen Aasian 15 prosenttia ja Pohjois-Amerikan 10 prosenttia.

Jos yhtiö todettaisiin syylliseksi kartelliin, EU:n kilpailulakien mukaan rangaistusmaksu voisi nousta 10 prosenttiin liikevaihdosta tai liiketoiminta-alueen liikevaihdosta.

Viime vuonna UPM:n liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa samoin kuin Stora Enson. Metsä Groupin liikevaihto oli 5,1 miljardia ja sen selluyhtiön Metsä Fibren 1,8 miljardia euroa.

Näin suomalaisten metsäyhtiöiden kartellisakot voisivat olla satoja miljoonia euroja.

Lue lisää:

EU tutkii mahdollista sellukartellia – Stora Enso, UPM ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre vahvistavat tarkastajien yllätysvierailut

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Sahat tekevät parasta tulosta 25 vuoteen – huippusuhdanne näkyy myös metsänomistajien tilipussissa

Professori: Yleensä tutkittu yhtiöitä jo etukäteen – aiempi kartellituomio on rasite sanktioita määritellessä

EU tutkii mahdollista sellukartellia – Stora Enso, UPM ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre vahvistavat tarkastajien yllätysvierailut

PTT: Puun hinnan nousu loivenee ensi vuonna – sahatavaran hintapiikit jäämässä taakse