Metsä

Metsänomistajalle parempi hinta laatupuusta, lupaavat Sahayrittäjät – ”Hyvä raaka-aine antaa hyvän lopputuotteen"

Nuoruusvaiheessa liian nopeasti kasvaneet kuuset eivät välttämättä täytä sahatavaran lujuuskriteerejä. Yksi ratkaisu puuraaka-aineen laadun parantamiseen olisi taimikoiden kasvattaminen riittävän tiheänä.
Pentti Vänskä
Suomen Sahayrittäjät ry:n puheenjohtaja Timo Ripatti on huolissaan tulevasta, vaikka vielä tällä hetkellä Suomen metsistä löytyy hyvälaatuista sahapuuta.

Liian nopeasti kasvavat kuusitaimikot voivat aiheuttaa tulevaisuudessa ongelmia kuusisahoille.

Luonnonvarakeskus Luken tutkijan Henrik Heräjärven mukaan puuraaka-aineen laadun heikentymisestä on jo ollut pieniä merkkejä ilmassa kuusisahoilla.

”Tinkiminen puun laadusta heikentää metsäklusterin pitkän ajan kilpailukykyä”, hän sanoi viime torstaina Metsäpäivillä pitämässään puheenvuorossa.

Suomen Sahayrittäjät ry:n puheenjohtajan Timo Ripatin mukaan metsistä löytyy vielä hyvälaatuista sahapuuta. Hän on kuitenkin huolissaan tulevasta.

Sahurit ovat Ripatin mukaan valmiita maksamaan metsänomistajalle paremman hinnan laadukkaasta raaka-aineesta. ”Hyvä raaka-aine antaa hyvän lopputuotteen."

Tällä hetkellä nopeakasvuisista kuusikoista hankitun sahatukin osuus on Heräjärven arvion mukaan joitakin prosentteja tukkikertymästä.

”10–20 vuoden päästä puhutaan varmaan kymmenistä prosenteista”, hän esitti.

Yksi ratkaisu puuraaka-aineen laadun parantamiseen olisi taimikoiden kasvattaminen riittävän tiheänä. Tällöin läpimitan kasvu olisi nuoruusvaiheessa vähäisempää pituuskasvusta tinkimättä.

Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) perusteella Suomen metsissä on järeää puuta enemmän kuin sataan vuoteen.

Järeys ei kuitenkaan takaa laatua, sillä hitaasti kasvanut puu on nopeasti kasvanutta tiheämpää. Tiheys taasen vaikuttaa puun lujuuteen.

”Vaneri- ja kertopuuteollisuus ostavat järeää kuusitukkia ja pystyvät sitä käyttämään. Kuusisahat ovat enemmän ongelmissa.”

Ongelman ydin on Heräjärven mukaan tilavuusperusteisessa tavaralajihinnoittelussa. Runkohinnoittelussa maksetaan tavaralajien sijaan puulajikohtainen hinta. Etelä- ja Keski-Suomessa se on jo tavallinen käytäntö päätehakkuuleimikoissa.

”Se on itse asiassa laatuhinnoittelua. Se on askel oikeaan suuntaan.”

Puuraaka-aineen laatuun vaikuttaa erityisesti kuusikoiden nuoruusvaiheen nopea kasvu, joka lisää oksikkuutta ja muuta puuaineista heikomman nuorpuun osuutta.

”En missään nimessä suosittele kasvatuslannoituksia nuoriin kuusikoihin. Terveyslannoitukset on asia erikseen", Heräjärvi korosti.

Lue myös:

Sahayrittäjät julkisti Lähipuu-merkin ympäristöselosteen – "Haluamme olla edelläkävijöitä"

Sahatavara ei ole koskaan ollut näin kallista, arvioi puutavarakauppias – hinnoissa tapahtui alkuvuonna huima nousu, puupula häämöttää kesällä

Stora Enson höttöinen sahatavara myyntikieltoon – ei täyttänyt lujuusvaatimuksia

Puhdas kuusikko on Etelä-Suomessa kuin tikittävä aikapommi – metsänomistaja voi varautua tuhoihin suosimalla sekametsää

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Sahatavaralle etsitään uutta hintatasoa huipun taituttua – "Toivottavasti puun arvostus jää pysyvästi pari napsua aiempaa korkeammalle"

Puutuotteiden saatavuus parantumassa korona-ajan kysyntäpiikin jäljiltä

Sahayritykset uskaltavat taas investoida – suomalainen sahateollisuus harppoo nyt kiinni kilpailijoiden etumatkaa

Itävaltalainen sahakonserni Binderholz investoi Lieksaan yli 40 miljoonaa euroa