Metsä

Sanomalehtipaperin hintaan rajuja korotuksia – "Ei puhuta kymmenestä tai kahdestakymmenestä prosentista vaan useista kymmenistä prosenteista"

Kotimaisen sanomalehtipaperin saatavuus on koetuksella, jos mahdollinen työtaistelu pysäyttää tuotannon UPM:n Jämsänkosken tehtaalla.
Petteri Kivimäki
Euroopassa on suljettu sanomalehtipaperin tuotantokapasiteettia noin 1,8 miljoonaa tonnia vuosina 2019–2021. Arkistokuvassa on noin vuosi sitten lopullisesti pysähtynyt UPM:n Kaipolan paperikone PK7, jonka kapasiteetti oli 250 000 tonnia sanomalehtipaperia vuodessa.

Sanomalehtipaperin hinta on jyrkässä nousussa ja kysyntä ylittämässä jo monin paikoin tarjonnan. Taustalla ovat laajat tehtaiden sulkemiset ja kulutuksen viriäminen syvimmän koronakuopan jälkeen.

Painotalo Lehtisepät Oy:n toimitusjohtaja Sauli Vuorinen sanoo sanomalehtipaperimarkkinan olevan nyt voimakkaassa turbulenssissa.

"Sanomalehtipaperin ensi vuoden hintoihin on tulossa rajuja korotuksia. Ei puhuta kymmenestä tai kahdestakymmenestä prosentista vaan useista kymmenistä prosenteista."

Keskisuomalainen-konserniin kuuluva Lehtisepät Oy painaa noin 120 lehteä, joista yli puolet on konsernin omia sanoma- ja paikallislehtiä.

Painopaperien hinnat ovat olleet nousussa jo jonkin aikaa. UPM kertoi osavuosikatsauksessaan, että tämän vuoden kolmannella neljänneksellä sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat olivat Euroopassa 13 prosenttia korkeammat kuin toisella neljänneksellä.

Myös paperin saatavuudessa on Vuorisen mukaan haasteita.

"Tonnit ovat tiukemmassa kuin mihin on totuttu. Toistaiseksi olemme saaneet tarvittavan määrän, mutta paperitehtaiden viesti on ollut selvä, että niin sanottuja lisätonneja ei irtoa."

Lehtisepät painaa myös Maaseudun Tulevaisuuden, johon käytetään vain kotimaista paperia.

Suomessa sanomalehtipaperia tekee vielä UPM Jämsänkosken tehtaalla Jämsässä. Lisäksi Stora Enso valmistaa niin sanottua parannettua, vaaleampaa sanomalehtipaperia Anjalan tehtaalla Kouvolassa.

Sanomalehtipaperin saatavuus voi heikentyä entisestään, sillä UPM:n ja työntekijöitä edustavan Paperiliiton työehtosopimusneuvotteluissa ei ole edistytty.

Elleivät osapuolet pääse sopuun, mahdollinen työtaistelu uhkaa pysäyttää tuotannon UPM:n Jämsänkosken tehtaalla ensi vuoden alussa, jolloin nykyinen Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton sopimus päättyy.

Työtaistelun pitkittyessä kotimainen paperi voisi loppua painotaloilta kokonaan. "Sellainen riski on olemassa", Lehtiseppien Vuorinen sanoo.

Suomeen tuodaan sanomalehtipaperia useista maista: muun muassa Norjasta Norske Skogilta, Ruotsista Stora Ensolta Hylten tehtaalta ja Venäjältä LLC Karjala Pulpin Kontupohjan tehtaalta.

"Tässä markkinatilanteessa on pidettävä kaikki suunnat avoinna", Vuorinen toteaa.

Maaseudun Tulevaisuutta kustantavan Viestimedia Oy:n toimitusjohtaja Anu Nissinen pitää sanomalehtipaperin hinnan rajua nousua erittäin huolestuttavana. Paperilehden laadusta ei hänen mukaansa kuitenkaan tingitä.

"Meillä ei ole tarkoitus supistaa sivumääriä. Lähdemme siitä, että tuote säilyy vähintään yhtä hyvänä kuin ennenkin."

Paperin ja muiden kustannusten kallistuminen merkitsee Nissisen mukaan väistämättä lehden tilaushinnan nousua.

"Tilaushinta ei missään nimessä nouse samassa suhteessa kuin sanomalehtipaperin hinta, mutta valitettavasti korotuksia on tehtävä", hän sanoo.

Nissinen korostaa, että suomalainen paperi on Maaseudun Tulevaisuudelle erityisen tärkeää.

"Me uskomme, että suomalaista paperia riittää, mutta se asia ei ole meidän käsissämme", hän viittaa mahdollisen lakon uhkaan.

Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikön Matleena Kniivilän mukaan painopaperien hintojen nousun taustalla on monta tekijää, muun muassa tuotantokustannusten nousupaine.

"Energian hinnan nousu, kallis sellu, kuljetuskustannukset ja kemikaalit", hän luettelee.

Myös sanomalehtipaperin raaka-aineena paljon Keski-Euroopassa käytettävän kierrätyspaperin hinta on ollut erittäin korkea.

Painopaperien tuotanto oli selvästi tappiollista sekä Stora Ensolle että UPM:lle tammi–syyskuussa. Yhtiöt arvioivat kannattavuuden kohenevan, kun tehdyt kapasiteetin sulkemiset alkavat vaikuttaa.

Vuosina 2019–2021 Euroopassa on suljettu sanomalehtipaperin tuotantokapasiteettia noin 1,8 miljoonaa tonnia.

"Kysyntä on trendinomaisesti laskussa ja kapasiteetin sulkemiset jatkuvat", Kniivilä toteaa.

Painopaperien hinnat ovat olleet nousussa jo jonkin aikaa. UPM kertoi osavuosikatsauksessaan, että tämän vuoden kolmannella neljänneksellä sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat olivat Euroopassa 13 prosenttia korkeammat kuin toisella neljänneksellä.
Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

AKT:n saarto UPM:n tuotteille alkaa tänään satamissa

AKT ryhtyy järeisiin tukitoimiin: aloittaa satamissa saarron UPM:n tuotteille

Lehtien painotalot yrittävät paikata UPM:n lakon pahentamaa pulaa hankkimalla paperia lähinnä Ruotsista ja Venäjältä

Käräjäoikeus rajasi UPM:n tehdaspaikkakuntien lämmöntuotannon ja vedenkäsittelyn Paperiliiton lakon ulkopuolelle