Julkisilla hankinnoilla on ankara vastuu ruokaturvasta

Kaikkia tuottajien asema ei kuitenkaan ole saanut toimimaan. Julkisten hankintojen sopimuksiin ei ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta löytynyt joustoja. Näin siitä huolimatta, että julkisella sektorilla on ruokaturvasta yksityisiin toimijoihin verrattuna ankarampi vastuu.
Muun muasa kouluhin hankittavat ruuat ovat osa julkisia hankintoja.