Kommentti

Uutistausta: Kuinka syvälle myrskyn silmään Hevosopiston annetaan ajaa?

"Hevosopiston ahdinko on varoittava esimerkki hevosalalle ja laajemminkin siitä, mihin tullaan, kun isoja, yhteisiä ratkaisuja pitkitetään. Voi myös kysyä, millaista on ollut omistajaohjaus."

Jokainen Hevosopiston verkkosivuja säännöllisesti seurannut voi nähdä, että sitten uuden strategian käyttöönoton kesällä 2018 henkilöstöä on vaihtunut paljon. Saman vuoden alussa yt-neuvotteluissa joutui eroamaan lopulta yhtiön mukaan vain kolme. Jo tuon kevään ja kesän aikana kuitenkin useampi myös vaihtoi työpaikkaa.

Forssan lehden tietojen mukaan kolmen viime vuoden aikana koulutusyhtiöstä on eronnut tai erotettu 26 henkilöä. Se olisi kolmannes viime vuoden henkilötyövuosista. Moinen vaihtuvuus aiheuttaa jo itsessään suuria haasteita esimiestyölle ja heijastuu kaikkiin työtehtäviin.

Keväällä 2018 johtoryhmässä oli rehtori-toimitusjohtajan lisäksi neljä henkilöä. Nyt heistä kolme ei enää työskentele Hevosopistolla ja neljäskin on "poissa toistaiseksi".

Uusiksi on siis nopealla tahdilla mennyt esimiehistökin.

Eikä muutos jää tähän. Uusimmat palkkaukset ovat hevosurheilun valmennuskeskuksen puolelle. Urheilujohtajan samoin kuin marraskuun alussa aloittaneen tapahtumapäällikön tehtävät eivät olleet julkisesti haussa ainakaan yrityksen omilla verkkosivuilla.

Näiden päällikkötehtävien täyttäminen juuri tähän saumaan on erikoista, kun samaan aikaan korostetaan tiukkaa talouskuria ja luovutaan osasta rakennuksia, joiden korjausvelka on mahdoton hoitaa. Rakennuskanta on eittämättä liian suuri Hevosopiston tarpeisiin. Totesin lokakuun alussa kommentissani, että päätös luopua vuosikymmenien aikana syntyneestä rakennuskannasta oli vaikea mutta välttämätön askel oikeaan suuntaan.

Kahden uuden päällikön palkkaaminen antaa hyvin ristiriitaisen viestin, kun samaan aikaan vasta valmistellaan tulevien kolmen vuoden strategiaa. Ainakaan se ei varmasti ole omiaan vähentämään muutosvastarintaa.

Jo nyt puhutaan, kuinka nämä kaksi nimitystä samoin kuin tilannetta selvittämään palkattu kehitysjohtaja liittyvät Hevosopiston nykyiseen ydinpiiriin. Näihin viittasi muun muassa Hevosurheilu-lehti perjantaina.

Olen työskennellyt niin valtion, järjestöjen kuin yksityisen yrityksen palveluksessa. Olen nähnyt työelämässä monenlaista, myös omalla kohdalla ja omassa työyhteisössä. Toimittajana tulee lisäksi vastaan erilaisia käänteitä ja tilanteita.

Pyrkimys purkaa huonoa kohtelua ja pahaa oloa on ihmisen luonnollinen, täysin oikeutettu tarve. Mutta työyhteisöjen toimivuuden kannalta välttämätöntä on myös työrauhan vaaliminen. Koettu epäreilu kohtelu pitää kanavoida siihen tarkoitettuja laillisia reittejä eli työterveydenhuollon ja työsuojelun kautta. Näin niistä tulee viralliset todisteet ja niitä ryhdytään selvittämään.

MT pyysi aluehallintovirastolta (avi) Hevosopistoa koskevat työsuojeluraportit vuoden 2015 jälkeen. Niitä on neljä eli ei monta. Avi ei nimittäin kerro, mitkä on tehty niin sanotusti lakimääräisinä käynteinä ja missä on takana pyyntö.

Tuorein raporteista on helmikuulta. Silloin todettiin työturvallisuudessa yhtä rakennusta sekä yhtä laitetta koskevia puutteita, jotka ohjeistettiin työnantajaa korjaamaan.

Raporttien sisällön perusteella yksikään ei liittynyt työilmapiiriin ja johtamiseen. Niitä ei ainakaan oltu nostettu käynnillä avin tarkastajan tietoon.

Hevosopisto on osakeyhtiö. Sen hallituksen on toimittava yhtiölain mukaan. Kantelu hallitukselle ei siten vie asioita eteenpäin, vaan operatiivisen johdon olisi ne otettava hoitaakseen virallisten huomautusten kautta. Jos näinkään ei tapahdu, sitten on syytä vedota myös hallitukseen.

Kun katsoo Hevosopiston strategiaa ja arvoja, voi silti myös kysyä, missä ja millaista on ollut omistajaohjaus.

"Ihmisen, hevosen hyvinvointi sekä luonnon ja ympäristön kunnioittaminen on meidän toimintamme perusta", koulutusyhtiön arvoissa todetaan.

Kuinka hyvin ovat oman linjansa määritelleet kaikki omistajat? Onko kuitenkin vain tyydytty seuraamaan, että talous saataisiin kestävälle pohjalle?

Kanteluista syntynyt myrskyn kierre kertoo, että omistajaohjaukseen ei taida olla kirjattuja linjoja muillakaan kuin Ypäjän kunnalla, joka ainoana on myöntänyt asian ääneen.

Henkilöstön heikko hyvinvointi työssään ei voi olla heijastumatta itse työhön. Siitä on jo todistettakin, sillä Hevosopisto sijoittuu opiskelijoiden arvioinneissa heikoimpien hevosoppilaitosten joukkoon.

Hevosopistoa ei ole vara päästää yhtään syvemmälle myrskyn silmään. Se on maamme kattavin hevoskoulutuksen tarjoaja ja urheilukeskuksena monipuolisin niin, että siellä voi myös järjestää kansainvälisiä kilpailuja ja tapahtumia. Lisäksi alueen kulttuurihistoria kertoo Suomen mitassa ainutlaatuisesta, pitkään jatkuneesta yhteydestä hevoseen.

Opiston valoisampi tulevaisuus on paitsi alueen kuntien ja Hevosopiston työntekijöiden ja opiskelijoiden myös koko hevosalan etu.

Hevosopiston ahdinko on varoittava esimerkki hevosalalle ja laajemminkin siitä, mihin tullaan, kun isoja, yhteisiä ratkaisuja pitkitetään.

Koulutusyhtiön ahdinko ei ole syntynyt nykyisen toimivan johdon aikana, vaan syyt ovat jo kauempana.

Jokainen tilannetta seurannut ymmärtää silti myös, että tulehdustila ei ole vain muutosvastarintaa. Rehellisiä selvityksiä tarvitaan, jotta tällaisen työyhteisön eteenpäinmeno on mahdollista.

Ainoa yhteinen näkemys, jonka minä olen kuullut, liittyy siihen, että kaikki haluavat Hevosopiston selviävän. Yhteinen tahtotila onkin tärkein edellytys selvitä ulos tilanteesta. Rohkeutta, avoimuutta ja johtajuutta silti tarvitaan, jotta sille yhteiselle tielle päästään.

Lue myös:

Hevosopisto sai pikavauhdilla erillisen henkilöstön kehitysjohtajan selvittämään sekavaa tilannetta – omistajat koolle ensi viikolla

Hevosopistolla henkilöstön kahtiajako – HU väittää: Koulutusyhtiötä johdetaan pelolla, Opiston johto: enemmistö ei koe ongelmia

Osaomistaja Ypäjä haluaa Hevosopiston toiminnan rehellisille raiteille

Valtio pyristelee eroon suojelluista arvokartanoistaan – tutkimuksen ja opetuksen tarpeita vaikea sovittaa yhteen kulttuuriperinnöstä huolehtimisen kanssa

Lue lisää

Hevosopiston toiminnasta tehty rikosilmoitus – syynä hevosen kuolemaan johtanut onnettomuus

Hevosopiston johto nyt kokonaan vaihdettu – rehtori-toimitusjohtaja erosi

Valtion ja Forssan kaupungin edustajat erosivat Hevosopiston hallituksesta – hallituksen puheenjohtaja Laura Airaksinen ei halua kommentoida keskeneräistä tilannetta

Puutavarabisneksessä osat heittivät häränpyllyä