Talous

RAKLIn selvitys: Kiinteistön omistamisen verorasitus kasvanut 2000-luvulla merkittävästi – kiinteistövero pompannut 2,5-kertaiseksi Helsingissä ja Tampereella

Kiinteistöveron ala- ja ylärajoja on korotettu viimeisimmän kymmenen vuoden aikana lähes vuosittain.
Jaana Kankaanpää
Verojen osuus kerrostalojen ylläpitokustannuksista oli keskimäärin 29,4 prosenttia vuonna 2019 Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Kiinteistöveron lisäksi kiinteistön omistamisen verokuormaa kasvattavat monet muutkin maksut. Kuva on Helsingin Kalasataman uudelta asuinalueelta.

RAKLIn teettämän kiinteistön omistamisen veroselvityksen mukaan kiinteistön omistamisen verorasitus on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla. Kiinteistövero, joka on kiinteistön omistamisen suurin kuluerä, on noussut asuinkerrostaloissa Helsingissä ja Tampereella yli 2,5-kertaiseksi 2000-luvun aikana, selviää Raklin teettämästä selvityksestä.

Rakli ry on kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien, toimitilajohdon ja rakennuttajien järjestö.

”Suomi on tunnettu vakaana toimintaympäristönä sijoittajille. Pitkittynyt veronkorotustrendi ja viivästyneen kiinteistöverouudistuksen aiheuttama epätietoisuus tekevät kuitenkin säröä tähän kuvaan. Varsinkin vaikeassa suhdannetilanteessa ennakoitava investointiympäristö edistäisi rakentamista ja lisäisi kiinteistöjen houkuttelevuutta sijoituskohteina”, toteaa RAKLIn kiinteistösijoittamisen johtaja Miika Kotaniemi.

Kiinteistöveron ala- ja ylärajoja on korotettu viimeisimmän kymmenen vuoden aikana lähes vuosittain. Isoista kaupungeista viisi kymmenestä aikoo korottaa kiinteistöveroa tämän vuoden aikana.

”Alalla odotetaan jopa hiukan pelonsekaisin tuntein kiinteistöverouudistusta, sillä se voi pahimmillaan johtaa kohtuuttomiin veronkorotuksiin. Suurin epävarmuus liittyy maapohjan verotusarvon määritykseen”, jatkaa Kotaniemi.

Kiinteistöveron lisäksi kiinteistön omistamisen verokuormaa kasvattavat muutkin maksut. Esimerkiksi arvonlisävero ja siihen sidottu vakuutusmaksuvero ovat nousseet 22 prosentista 24 prosenttiin. Lisäksi kaukolämpöön sisältyvät valmisteverot sekä huoltovarmuusmaksut ovat yli kaksinkertaistuneet. Varainsiirtoveroa on nostettu 1,6 prosentista 2 prosenttiin.

Verojen osuus kerrostalojen ylläpitokustannuksista oli keskimäärin 29,4 prosenttia vuonna 2019 Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Verojen osuus kerrostaloasunnon vuokrasta yli 40 prosenttia Helsingissä

Selvityksen laati KTI Kiinteistötieto RAKLIn toimeksiannosta. Selvitys tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2015 ja sitä päivitettiin viimeksi vuonna 2018. Selvityksessä on tarkasteltu kiinteistön omistamisesta aiheutuvia välittömiä veroja, joita ovat kiinteistövero, energiavero, arvonlisävero, sekä jäte- ja vakuutusmaksuverot, ja näiden osuutta ylläpitokuluista ja vuokrasta.

Lue lisää

Kyläkauppa luo uskoa tulevaan: ”Etätyöntekijöillekin olemme kiinnostavampi paikka, kun oma kauppa avaa ovensa”

Pakkanen paukkuu – sähkölaskun säästötalkoissa mukana myös vessan ovi

Tonnilla täyteen bonusjärjestelmään: näin kyläkauppa tulee takaisin – "Palaamme osuuskuntatoiminnan juurille"

Alkon myynti kasvoi koronavuonna 13 prosenttia – toimitusjohtaja kiittelee kokonaiskulutuksen vähenemistä