Talous

HKScan ylsi parhaaseen tulokseensa viiteen vuoteen

"HKScan on edennyt kahdessa vuodessa vakavasta taloudellisesta tilanteesta voitolliseksi yhtiöksi", toimitusjohtaja Tero Hemmilä toteaa tulostiedotteessa.
Jaana Kankaanpää
"Nettotulos oli voitollinen ensimmäisen kerran vuoden 2015 jälkeen. Silti yhtiön kannattavuustaso on luonnollisesti vielä riittämätön", HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä toteaa. Kuva on vuoden takaa, jolloin yhtiö vielä kertoi tuloksestaan perinteisessä tiedotustilaisuudessa. Nyt asia hoituu verkkoseminaarin avulla.

HKScan näyttää lopulta päässeen tulosparannusputkeen. Viime vuoden vertailukelpoinen liiketulos oli voitollinen ja paras viiteen vuoteen, yhtiön tänään julkistama tulostiedote kertoo.

HKScanin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2,1 prosenttia 1 781,0 miljoonaan euroon. Liiketulos nousi edellisvuoden miinus 23,2 miljoonasta eurosta 21,3 miljoonaa euroa plussalle.

Vertailukelpoinen liiketulos parani 19,2 miljoonalla eurolla. Sekin oli edellisvuonna miinuksella.

Vertailukelpoinen liiketulos oli HKScanin paras sitten vuoden 2015.

"HKScan on edennyt kahdessa vuodessa vakavasta taloudellisesta tilanteesta voitolliseksi yhtiöksi", toimitusjohtaja Tero Hemmilä toteaa tulostiedotteessa.

"Vuoden 2019 alussa käynnistetty, yrityksen syvää taloudellista ja toiminnallista kriisiä ratkaiseva Turnaround-ohjelma eteni vuonna 2020 suunnitellusti ja onnistuneesti."

Nettotulos oli voitollinen ensimmäisen kerran vuoden 2015 jälkeen. Silti yhtiön kannattavuustaso on luonnollisesti vielä riittämätön, Hemmilä toteaa.

Tulosparannus olisi yhtiön mukaan ollut vielä suurempi ilman koronapandemiaa. Viruksen vaikutus oli voimakkain HKScanin Suomen toiminnoissa.

Kotona syömisen kasvu näkyy yhtiön lukemissa. Pandemia kasvatti selvästi HK:n vähittäiskauppamyyntiä, mutta food service -myynti supistui selvästi edellisvuodesta.

Vuosi 2020 ei muutenkaan antanut mitään ilmaiseksi. Koronapandemian lisäksi HKScanin toimintaan vaikuttivat Saksassa syyskuussa todettu afrikkalainen sikarutto ja loppuvuonna Tanskasta löydetty lintuinfluenssa.

Viime vuonna kaikki HKScanin kotimarkkina-alueet Baltiaa lukuun ottamatta paransivat vertailukelpoista liiketulostaan.

Suomen, Ruotsin ja Tanskan tulosparannus oli selvä. Tanskan vertailukelpoinen liiketulos kääntyi voitolliseksi seitsemän tappiollisen vuoden jälkeen.

Baltiassa operatiivisen liiketoiminnan kehitys oli vahva. Siellä tulosta kuitenkin söi Euroopan heikentynyt lihan markkinahinta ja siitä johtuva Baltian liiketoimintaan kuuluvan tuotantoeläimiin sitoutuneen pääoman omaisuusarvon alennus.

HKScan on vahvistanut liiketoimintaansa myös Puolassa. Pekoniin keskittyvä tuotantoyksikkö on palvellut pääosin muita yhtiön kotimarkkinoita, mutta on vahvistanut myös ulkoista liiketoimintaansa sekä vientimarkkinoilla että Puolassa. Puolan yksikön taloudelliset luvut raportoidaan osana Ruotsin lukuja.

HKScanin sianlihan vienti Kiinaan kasvoi yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Hemmilän mukaan Kiinan vienti toimii tärkeänä kotimarkkinaa tasapainottavana kanavana, joskin sen suora tulosvaikutus on vielä vähäinen.

Kiinassa kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana, vaikka Kiinan oma sianlihantuotanto on lähtenyt selvään kasvuun.

HKScan jatkaa tiivistä yhteistyötä suomalaisten viranomaisten kanssa saadakseen Kiinan-vientiluvat myös siipikarjanlihalle ja lihavalmisteille.

Yhtiön korollinen nettovelka oli viime vuonna 299,6 miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 91,0 prosenttia.

Velkaantumisastetta nosti ennen kaikkea keväällä toteutettu Vantaan tuotantolaitoksen tontin osto, mutta myös tilapäinen varastotasojen nousu. Vantaan tontin hankinta oli Hemmilän mukaan yhtiölle strategisesti tärkeä ja turvaa toiminnan jatkuvuutta Vantaalla.

Osinkojen jakoon ei vielä viime vuodelta päästä. HKScanin hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2020.

Jukka Pasonen
Lue lisää

Luke selvitti broilerin- ja sianlihan jalanjäljet

HKScan osti Jokisen Eväät ja aloittaa yhteistyön Leipomo Rostenin kanssa

HKScan paransi, mutta liiketulos jäi vielä tappion puolelle

Fazer pärjäsi prosessien ja henkilöstön tehokkuusvertailussa pörssinoteerattujen kotimaisten elintarvikeyhtiöiden kanssa: "Kolmen kärjessä"