Talous

Nordean tutkimus: Naiset sijoittavat ja säästävät miehiä vähemmän – esteinä riskien välttely ja tiedon puute

Lähes kolmannes naisista kokee, ettei heillä ole riittävästi tietoa ja osaamista koskien sijoittamista. Toisaalta he ovat sijoittajina miehiä vastuullisempia.
Jukka Pasonen
Innokkaimpia säästäjiä ovat kyselyn mukaan nuoreta ja iäkkäät vastaajat.

Nordean Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan naiset säästävät ja sijoittavat yhä miehiä vähemmän ja varovaisemmin.

Naisista noin 70 prosenttia säästää tai sijoittaa, miehistä vastaava osuus on 79 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan naiset säästävät keskimäärin 4 100 euroa vuodessa ja miehet 5 700 euroa vuodessa. Naisten säästösumma on siis lähes 30 prosenttia miehiä pienempi.

"Varmasti naisten vähäisemmät tulot vaikuttavat säästämiseen, mutta erot säästämisessä ovat kuitenkin suuremmat kuin sukupuolten väliset tuloerot", yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen kertoo.

"Vaikuttaisi siis siltä, että naiset käyttävät enemmän varojaan kuluttamiseen."

Tämä on ongelmallista, koska matalampien tulojen lisäksi nainen on vanhemmista useammin se, joka hoitaa lapsia kotona. Tämä madaltaa naisten eläkekertymää. Siksi eläkevuosiin olisi hyvä varautua säästämällä ajoissa.

Yleisimmäksi syyksi siihen, miksi nainen ei säästä tai sijoita, osoittautui kyselyssä riskien välttely tai se, ettei nainen koe osaavansa sijoittamista tarpeeksi hyvin tai tietävänsä siitä tarpeeksi paljon.

Lähes kolmannes naisista kokee, ettei heillä ole riittävästi tietoa ja osaamista koskien sijoittamista. Miehillä vastaava luku on noin kymmenen prosenttia pienempi. Osaamisen ja tiedon puutteen tunne korostui erityisesti nuorilla, alle 25-vuotiailla, naisilla.

Kuluttamisen valitsemisessa sijoittamisen sijaan on kuitenkin vielä enemmän riskejä.

"Moni tuttavani epäröi esimerkiksi 50 euron kuukausisäästämisen aloittamista, mutta on samaan aikaan valmis tekemään satojen eurojen kulutuspäätöksiä tuosta vain", säästämisen ja sijoittamisen asiakaskokemusjohtaja Tanja Eronen kuvailee.

"Pitkällä aikavälillä sijoituksista on kuitenkin historiallisesti ajatellen saanut aina hyvän tuoton."

Sijoittavien naisten yleisin sijoituskohde on säästötili. Miehet säästävät naisia enemmän osakkeisiin.

Naiset ovat sijoittamisessa selvästi turvallisuushakuisempia kuin miehet. Toisaalta miehillä huonot aiemmat kokemukset estävät heitä sijoittamasta, mikä voi viitata liialliseen riskin ottoon.

"Säästävistä naisista joka viides on tyytyväinen vain yhden prosentin tuottoon ja pientäkään riskiä ei kovin mielellään oteta. Alle 35-vuotiaat naiset olivat kaikista turvallisuushakuisimpia sijoittajia", Kärkkäinen kertoo.

"Tämä on hieman ristiriitaista, koska pitkällä aikavälillä säännöllisesti säästäessä ajallinen hajautus pienentää riskiä. Tällöin voi tavoitella korkeampaakin tuottoa. Miesten suurempien säästösummien lisäksi myös korkeammat tuottotavoitteet selittävät sukupuolten välisiä varallisuuseroja"

Naiset hakevat tietoa miehiä yleisemmin henkilökohtaisista kontakteista eli pankkien asiantuntijoilta, sukulaisilta ja tutuilta. Nuoret naiset ovat kiinnostuneet pankkien digitaalisista palveluista, joihin Nordea aikoo panostaa tulevaisuudessa entistä enemmän.

Vastuullisuus sijoituksissa on tutkimuksen mukaan tärkeää erityisesti nuorille, alle 25-vuotiaille sekä yli 65-vuotiaille. Naisista yli puolet halusi varmuuden siitä, että sijoitukset ovat vastuullisesti hoidettuja.

Miehistä vastaava luku oli 33 prosenttia.

Vain kolmannes kyselyyn vastanneista tiesi, että sijoituskohteen vastuullinen toiminta vaikuttaa sijoituksen menestykseen.

"Vastuullisesti toimiva yritys hallitsee muita paremmin riskejä ja tuo myös sijoittajalle vakaamman tuoton pitkällä aikavälillä. Varsinkin nuoret naiset pitivät vastuullisuutta jopa kynnyskysymyksenä sijoittamiselleen, Eronen kertoo.

"Erityisen ilahduttavaa oli, että vastaajista vain murto-osa totesi, ettei vastuullisuus ole heille lainkaan tärkeää."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Nordean tulos romahti kolmanneksen – kuluja aiotaan vähentää roboteilla

Sotakassa esiin, kun veri virtaa pörssisalissa

Nordea varoittaa: Huijaustekstareilla kalastellaan pankkitunnuksia